Magnus Drysen

Walk to Freedom

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2012 18:33 CEST

På fredag den 13 juli kl 12.00 inleds Walk to Freedom med avmarsch från Sveriges internationella hemundervisningsläger i Askö, Vingåkers kommun, för att under 6 dagar gå 180 km via Eskilstuna, Strängnäs och Södertälje till Stockholm för att där ta båten till ”friheten” på Åland, en vanlig tillflyktsort för svenska hemundervisare.

Walk to Freedom är en manifestation för att belysa det faktum att Sverige idag 2012 har lagar som tvingar svenska familjer i landsflykt. Familjer tvingas överge jobb, sälja sina hem, skiljas från släkt och vänner  och leva i exil utomlands.  Den enda orsaken är att dessa familjer vill erbjuda sina barn en utbildningsform som i all forskning  och studier visat sig likvärdig och ofta överträffar de resultat som uppnås i traditionella skolor både kunskapsmässigt och socialt.

Det har nämligen blivit i praktiken omöjligt att hemundervisa i Sverige sedan den nya skollagen infördes vilket medfört att stora delar av dem som vill hemundervisa sina barn nu tvingats i landsflykt och till ett liv i exil.

Vi anser att det är skamligt att detta tillåts förekomma. Sverige, ett land som ofta är känt för sin öppenhet, tolerans och som en trygg tillflyktsort för de som förföljs, trakasseras och förnekas sina mänskliga rättigheter i sina egna hemländer, gör nu samma sak mot sina egna medborgare och jagar familjer på flykt.

Walk to Freedom kommer att på sin väg till ”friheten” överlämna en skrivelse till både utbildningsdepartementet och justitiedepartementet där vi kräver att Sverige åter gör hemundervisning till ett lagligt utbildningsalternativ i likhet med de flesta andra länder i Europa och därmed  gör det möjligt för dessa familjer på flykt att återvända till sitt hemland och leva här i trygghet och frihet.

För ytterligare information:

http://www.youtube.com/watch?v=IDDD2ob8iKE

http://askofamilycamp.info/walk-to-freedom/

Kontakt

Jake – jakeclay@live.co.uk – 0720-17 93 95

Magnus – magnus0123@gmail.com– 076-290 98 86