Aptean

Walkers Snack Food närmar sig kunderna med IMI Software

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 07:00 CEST

Frito-Lays dotterbolag ökar sin effektivitet och minskar sina kostnader genom Supply Chain Management med hög prestanda

London, England och Atlanta, USA. (4 Maj, 2004) - Industri-Matematik International Corp. (IMI) annonserar idag en lyckosam start efter uppgraderingen av IMIs Supply Chain Suite hos Walkers Snack Foods, Storbritanniens marknadsledande tillverkare av snacks. Med uppgraderingen, som inkluderar de senaste releaserna av affärssystemen IMI Order, IMI Warehouse och IMI Collaboration, kommer Walkers att närma sig kunderna med "best practise" för att tillgodose deras olika krav och öka informationsflödet inom sina egna serviceorganisationer.
"Att upprätthålla vår ledande ställning på marknaden kräver att vi är fortsatt flexibla inför våra kunders behov och IMI förser oss med best-of-breed och en out-of-the-box lösning som garanterar att vi snabbt kan följa konsumenternas förändrade beteenden", säger Jason Richards, Customer Development Director hos Walkers Snack Foods. "Genom att erbjuda oss en integrerad och fullständig orderlösning har IMI gjort det möjligt för Walkers att implementera lösningen gradvis samtidigt som vi ser omedelbara fördelar i konsoliderade verksamheter, ökad informationshantering och maximerad insyn i hela vår supply chain verksamhet", fortsätter Jason Richards.

Walkers kan se omedelbara fördelar från varje del i IMI Suite
IMI Order - Tidigare var orderprocessen spridd över ett antal medärvda applikationer med dubbletter, manuella rutiner och potentiella felrisker till följd. IMI Order möjliggör för Walkers att automatisera kunders behov, order och ändringar - och att konsekvent leverera kompletta order till sina kunder.
Genom att reducera ett antal manuella rutiner räknar Walkers med att spara 10,000 GBP per år i enbart en minskning av användandet av pappersdokument. Genom orderautomation kommer företaget att öka exaktheten på sina fakturor och maximera sina kundrelationer.
IMI Collaboration - Trading Partner Management modulen möjliggör korrekta leveransbesked "Proof Of Delivery" (POD), vilket i sin tur förbättrar hela faktureringsprocessen. Walkers ökar också orderinsynen genom att använda "Advance Ship Notices" (ASN) innan leverans. Med rätt orderinformation i rätt tid har Walkers den grund de behöver för att förutse och snabbt reagera på förändringar i anskaffningsnätverket.
IMI Warehouse - Walkers har i IMI Warehouse implementerat "Radio Frequency" (RF) för plockning i realtid. Implementationen har skett utan några störningar i effektiviteten av lagerhanteringen. Sen den nya versionen implementerades i januari 2004 har Walkers hanterat inkommande gods och lastning med RF och sett en avsevärd förbättring i plockningen. Implementationen ger en exakt reflektion av lagrens placeringar genom att använda ett så kallat "tube-racking system" (typ av pallställ med plats för många pallar, i form av ett lutande plan) där påfyllnad sker uppifrån och plock nerifrån för FIFO-hantering av godset, vilket har lett till ökad pallförflyttning.

Walkers slopar kundunik utveckling
Uppgraderingen till den nya versionen av IMI Suite är en fas i det stora 3-års Darwinprojektet hos Walkers som innebär en ombyggnad av deras hela supply chain verksamhet. Walkers mål är att rationalisera sina in-housesystem för att reducera underhållskostnaderna samt förbättra och strömlinjeforma processerna. Projektet möjliggör för företaget att bygga upp den långsiktiga infrastruktur och support som krävs, samtidigt som det kortsiktigt ger företaget konkurrensfördelar. P.g.a. snackindustrins konstant förändliga natur och för att minimera kundunik utveckling var Walkers fast beslutna om att vad de behövde var ett affärssystem som är byggt för att klara komplexiteten inom snabbrörliga konsument produkter. Genom att implementera en standardprodukt och genom att förändra och anpassa sina egna affärsprocesser till IMIs best-of-breed-lösning kan nu Walkers lova sina kunder att de snabbt kan stå upp till de förändringar kunderna kräver. Som en del i denna strategi ingår att implementera och uppgradera IMIs lösningar fortlöpande för att ta del av fördelarna vad gäller funktionalitet och flexibilitet i det robusta systemet.

Steve Baxter, IMIs Managing Director i Storbritannien kommenterade Walkers lyckade start med:
"Walkers beslutade om en snabb implementation under förutsättning att de kunde undvika dyra och tidskrävande programmodifikationer. Avgörande för att lyckas med denna strategi var ett standardsystem som levde upp till Walkers krav. Den kraftfulla order- och påfyllnadshanteringen i IMIs lösningar gör det möjligt för Walkers att uppfylla de många krav som kommer från kunder och leverantörer."

Om Walker Snack Foods
PepsiCo UK är en division av Frito-Lay, en del av PepsiCo. Varumärket Walkers säljs i mer än 400,000 butiker och man räknar med att 2,1 miljarder paket av bara Walkers Crisps producerades under 2001. Företaget är ledande i snacks i Storbritannien med den största snacktillverkningsfabriken i världen, baserad i Leicester.

Om Industri-Matematik
Industri Matematik har sedan 1967 installerat verksamhetsutvecklande lösningar åt marknadsledande företag med avancerade processer inom Supply Chain Management. IMI är specialiserade på optimering av varuflöden med informationsrika och höga transaktionsvolymer. IMIs logistiksystem tillgodoser kunders krav på snabb och korrekt hantering av varudistribution på ett kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt sätt. IMIs produktsvit består av moduler för order, lager, inköpsplanering och trading partner management för tillverkare, distributörer, grossister och 3:e/4:e -partslogistiker.
Bland de nordiska kunderna återfinns Ahlsell, Alko, AstraZeneca, ICA, Satair och Schenker m fl.
Internationellt kan nämnas bl a Albert Heijn (Ahold), AT&T, Campbell Soup, Canadian Tire, Dannon, GE Plastics, Hartz Mountain, InterPharm, Kellogg's, JM Smuckers, Sherwin Williams, Starbucks, VWR International och Warner/Electra/Atlantic.
IMIs huvudkontor är placerat i Atlanta, Georgia, USA med övriga kontor i Storbritannien, Sverige, Finland och Nederländerna.

Mer information om IMI finns tillgängligt på IMIs hemsida: www.industri-matematik.com

# # #
För mer information, v.v. kontakta:
Industri-Matematik International Corp.
Mia Hussner
+46 8 676 50 00
mihu@im.se

Industri-Matematik AB (ingår i CDC Software) har sedan 1967 levererat affärssystem till branscher där logistik är verksamhetskritiskt, till exempel inom läkemedelsindustrin och dagligvaruhandel. CDC Software har idag fler än 10 000 kunder över hela världen och cirka 1200 anställda, varav 120 i Norden.  Några av Industri-Matematiks svenska kunder är: Ahlsell, Apotek Hjärtat, Bergendahls Food, Bring Logistics, Isaberg Rapid, MediCarrier, och Schenker Logistics.
För mer information besök:  
www.CDCsoftware.se