Wallenstam AB

Wallenstam får Ickevåldsfondens företagspris

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 09:17 CET

Wallenstam får Ickevåldsfondens företagspris Wallenstam fick igår ta emot Ickevåldsfondens företagspris för bolagets långvariga stöd till socialt inriktade frivilligorganisationer. Priset är även en uppmuntran för ett målmedvetet och konstruktivt arbete för att minska risken för våld och skapa trygghet för de boende i Wallenstams bostadsområden. Vice ordförande i Wallenstams styrelse, Marianne Nivert, var på plats för att ta emot priset för Wallenstams räkning.

– Ett pris som detta sporrar oss att fortsätta, det är ett kvitto på att det vi gör bidrar positivt till samhället, men det är i första hand de som utför arbetet på fältet som bör uppmärksammas, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

Wallenstams sociala engagemang fokuseras till stor del på att stödja utsatta grupper eller grupper som står utanför samhället men även förebyggande insatser är högt prioriterade. Till exempel genom att bidra till ungdomsverksamhet och verka för trygghet och säkerhet i områden. Ett konkret exempel är Husby där Wallenstam förutom att sponsra en sommarfotbollsskola också arbetar med kvalitetshöjande åtgärder som entréer med skalskydd, upprustade gårdar och miljöer för att göra Husby till ett ännu tryggare och trevligare område. Utöver det stödjer Wallenstam även organisationer som Räddningsmissionen i Göteborg, Stockholms stadsmission, BRIS, Barn i nöd, Brottsofferjouren med flera.

– Alla vi medborgare och företag som har möjlighet har en skyldighet att på något sätt bidra till ett bättre samhälle, mindre våld och social utslagning, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

För ytterligare information:

Thomas Dahl, vice Vd, Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 42.

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till 20 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 10 000 hushåll och cirka 2 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt en miljon kvm vilket ger cirka 1,3 miljarder kronor i hyror. Wallenstam satsar även på produktion av förnyelsebar energi med målet att vara självförsörjande på el 2012. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. Wallenstams övergripande mål för verksamheten är att substansvärdet per aktie ska överstiga 300 kr 2012.