Wallenstam AB

Wallenstam förvärvar bostadsfastigheter i Stockholms innerstad

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 13:25 CET

Wallenstam förvärvar 12 kommanditbolag med en bostadsfastighet i varje bolag, totalt 370 lägenheter i centrala Stockholm. Fastigheterna omfattar totalt drygt 28 300 kvm varav 22 100 är bostadsyta. Fastighetsvärdet uppgår till 813 Mkr.

”Det känns fantastiskt spännande, att i en tid då det är i princip omöjligt att köpa väl belägna bostadshus, få presentera ett så fint förvärv. Fastigheterna ligger oerhört attraktivt i Stockholms innestad”, kommenterar VD Hans Wallenstam.

Fastigheterna är förvaltningsfastigheter, men Wallenstam planerar att förädla vissa, såsom exempelvis den på Grev Turegatan 8. Fastigheterna tillträds per dagens datum.


Göteborg den 15 mars 2006

Lennart Wallenstam Byggnads ABFastigheterna finns på följande adresser:
Södermalm: Åsögatan 179, Rutger Fuchsgatan 4, Sågargatan 17
Gärdet: Sandhamnsgatan 1, Storskärsgatan 4
Kungsholmen: Kungsholms Kyrkoplan 4, Kungsholms Hamnplan 5
Östermalm: Grev Magnigatan 21, Grev Turegatan 8, Nybrogatan 16/Sibyllegatan 9
Vasastaden: Robert Almströmsgata 6, Rådmansgatan 57Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Finans- och informationsdirektör Ulf Ek, telefon 031-20 00 00 alt 0705-17 11 37
Wallenstam grundades 1944 och är idag ett utvecklande fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg och kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter cirka 1,2 miljarder kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om cirka 17 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

www.wallenstam.se
Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)
S-401 84 Göteborg
Besöksadress Södra Vägen 1
Tel 031-20 00 00 Fax 031-10 02 00