Wallenstam AB

Wallenstam förvärvar fastighet i centrala Göteborg

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 09:09 CET

Wallenstam förvärvar en kommersiell fastighet på Vasagatan 43 (Lorensberg) i Göteborg.
Fastigheten omfattar huvudsakligen kontor och restauranger och har en totalyta på drygt
2 200 kvm. Fastighetsvärdet uppgår till 71 Mkr.

”Fastigheten har ett mycket bra läge i centrala Göteborg och är belägen i anslutning till vår fastighet på Avenyn”, kommenterar VD Hans Wallenstam

Fastigheten tillträds per den 1 december.


Göteborg den 13 november 2006

Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)


Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Finans- och informationsdirektör Ulf Ek, telefon 031-20 00 00 alt 0705-17 11 37


Wallenstam grundades 1944 och är idag ett utvecklande fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg och kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter cirka 1,2 miljarder kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om cirka 18 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

www.wallenstam.se
Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)
S-401 84 Göteborg
Besöksadress Södra Vägen 1
Tel 031-20 00 00 Fax 031-10 02 00