Wallenstam AB

Wallenstam genomför bolagsförvärv

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 11:29 CET

Wallenstam har i samband med bolagsförvärv erhållit skattemässiga underskott om cirka
2,2 miljarder kronor, som bedöms kunna utnyttjas från och med 2007. Förvärvet beräknas medföra en positiv nettoeffekt på eget kapital om cirka 400 miljoner kronor.

VD Hans Wallenstam kommenterar
”Detta ger Wallenstam möjligheten att fortsätta bedriva sin verksamhet till en för bolaget lägre skattekostnad”


Göteborg den 6 november 2006


Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Finans- och informationsdirektör Ulf Ek, telefon 031-20 00 00 alt 0705-17 11 37


Wallenstam grundades 1944 och är idag ett utvecklande fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg och kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter cirka 1,2 miljarder kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om cirka 18 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

www.wallenstam.se
Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)
S-401 84 Göteborg
Besöksadress Södra Vägen 1
Tel 031-20 00 00 Fax 031-10 02 00