Wallenstam AB

Wallenstam hyr ut 8 600 kvm kommersiell yta i Göteborgsområdet

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2003 09:02 CEST

Wallenstam har under de senaste fem månaderna hyrt ut ca 8 600 kvm i
Göteborgsområdet.
7524 kvm utgörs av kontor och resten är lager. Bland hyresgästerna kan
nämnas, 1. Västra Götalandsregionen SU som hyr 1 350 kvm kontor på
Polstjärnegatan på Hisingen och 2. Feelgood som hyr 868 kvm på
Johannefredsgatan i Mölndal. Genom uthyrningarna tillförs bolaget årliga
hyresintäkter om knappt 9 Mkr.

Wallenstams uthyrningsgrad uppgår till 97%.

Göteborg den 24 juni 2003

Lennart Wallenstam Byggnads AB

Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Marknads- och
Informationsdirektör Thomas Dahl, telefon 031-20 00 00 alternativt
0705-17 11 42.

www.wallenstam.se
Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)
S-401 84 Göteborg
Besöksadress Södra Vägen 1
Tel 031-20 00 00 Fax 031-10 02 00

Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med
sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg,
Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och
kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter drygt 900
miljoner kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om drygt 10
miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms
fondbörs sedan 1984.