Wallenstam AB

Wallenstam köper ytterligare fastigheter på Avenyn i Göteborg

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2003 09:10 CEST

Wallenstam utökar sitt fastighetsinnehav på Kungsportsavenyn i Göteborg genom förvärv från Alecta. Förvärvade fastigheter är, Kungsportsavenyn 22, 21-25 samt 29-37. Fastigheterna omfattar knappt 32.000 m². Köpeskillingen uppgår till 637,5 mkr.
- Fastigheterna förvärvas till ett pris som understiger nyproduktionspris. Detta vittnar om en stor potential i affären, då dessa fastigheter ligger i ett unikt läge menar VD Hans Wallenstam.

Wallenstam blir genom förvärvet den dominerande fastighetsägaren på Göteborgs paradgata.
- Genom att öka vårt fastighetsbestånd på Avenyn blir det lättare för oss att vara med och påverka utvecklingen av Göteborgs city. Med en bättre optimerad blandning av verksamheter ser vi goda möjligheter till en högre avkastning på fastigheterna säger VD Hans Wallenstam.

Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av VD Hans Wallenstam telefon 031-20 00 00 .

Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter ca 1miljard kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om drygt 10 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.