Wallenstam AB

Wallenstam ökar sitt kommersiella innehav i Göteborg

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 14:31 CEST

Wallenstam förvärvar två kommersiella fastigheter på Första Långgatan i Göteborg (Masthugget 10:16 och 10:19) om totalt cirka 9 000 kvm av Skanska. Köpeskillingen uppgår till 118 Mkr. Samtidigt avyttrar Wallenstam sitt projekt i Gårda, Kv Svanen (Gårda 18:25) till Skanska.

Fastigheterna tillträds den 1 juli 2004

”Vårt fokus på den kommersiella marknaden är att sänka vakanserna. Mot bakgrund av detta känns det rätt att avyttra vårt projekt i Gårda, särskilt när vi samtidigt kunde förvärva två kontors- och butiksfastigheter på attraktiva Södra Älvstranden”, säger VD Hans Wallenstam.


Tidigare kommunicerad försäljning av Johanneberg 47:4 är annullerad.
Göteborg den 1 juli 2004


Lennart Wallenstam Byggnads AB


Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av finans- och infodirektör Ulf Ek, telefon 031-20 00 00, alternativt 0705-17 11 37

Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Koncernen omsätter drygt i miljard kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om cirka 13 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

www.wallenstam.se
Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)
S-401 84 Göteborg
Besöksadress Södra Vägen 1
Tel 031-20 00 00 Fax 031-10 02 00