Wallenstam AB

Wallenstam publicerar bokslutskommunikén för 2006, onsdagen den 21 februari

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 16:30 CET

Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)


Vid frågor kontakta Johanna Frejme, informatör, telefon 031-20 00 00, 0705-79 73 36

Wallenstam grundades 1944 och är idag ett utvecklande fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg och kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter cirka 1,2 miljarder kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om cirka 18 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

www.wallenstam.se
Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)
S-401 84 Göteborg
Besöksadress Södra Vägen 1
Tel 031-20 00 00 Fax 031-10 02 00