Wallenstam AB

Wallenstam säljer bostadsfastighet i Göteborg

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 11:32 CET

Wallenstam säljer en bostadsfastighet på Majorsgatan 3 (Kommendantsängen 3:7) i Göteborg till en bostadsrättsförening bildad av hyresgästerna.

Fastigheten omfattar drygt 1 200 kvm och köpeskillingen uppgår till 26 Mkr. Wallenstams värdering (tillika bokfört värde) per den 31 december 2005 uppgick till 23,5 Mkr.

Anskaffningskostnaden var 7,8 Mkr.

Fastigheten frånträds den 1 mars 2006.

Göteborg den 1 mars 2006

Lennart Wallenstam Byggnads AB


Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Finans- och informationsdirektör Ulf Ek, telefon 031-20 00 00 alt 0705-17 11 37


Wallenstam grundades 1944 och är idag ett utvecklande fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg och kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter cirka 1,2 miljarder kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om cirka 17 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

www.wallenstam.se
Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)
S-401 84 Göteborg
Besöksadress Södra Vägen 1
Tel 031-20 00 00 Fax 031-10 02 00