Wallenstam AB

Wallenstam säljer bostadsfastighet i Göteborg

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 14:24 CET

Wallenstam säljer en bostadsfastighet på Påskbergsgatan 10 – 12 (Bö 33:10-11) i Göteborg till en bostadsrättsförening bildad av hyresgästerna.

Fastigheten omfattar drygt 1 800 kvm och köpeskillingen uppgår till 40 Mkr. Wallenstams värdering (tillika bokfört värde) per den 31 december 2005 uppgick till 35,8 Mkr.

Fastigheten frånträds per dagens datum.


Göteborg den 22 mars 2006

Lennart Wallenstam Byggnads AB


Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Finans- och informationsdirektör Ulf Ek, telefon 031-20 00 00 alt 0705-17 11 37
Wallenstam grundades 1944 och är idag ett utvecklande fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg och kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter cirka 1,2 miljarder kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om cirka 17 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

www.wallenstam.se
Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)
S-401 84 Göteborg
Besöksadress Södra Vägen 1
Tel 031-20 00 00 Fax 031-10 02 00