Wallenstam AB

Wallenstam säljer bostadsfastighet i Göteborg

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 13:39 CEST

Wallenstam säljer en bostadsfastighet på adresserna Nordostpassagen 36-48, 45-59 samt Vegagatan 17, 21, 23 (Olivedal 6:34) i Göteborg till en bostadsrättsförening bildad av hyresgästerna.

Fastigheten omfattar drygt 24 000 kvm, varav bostadsyta utgör drygt 17 600 kvm. Fastighetsvärdet uppgår till 425 Mkr. Wallenstams värdering (tillika bokfört värde) per den 31 december 2005 uppgick till 389,7 Mkr.

Hans Wallenstam kommenterar
”Hyresgästerna har sedan länge önskat förvärva fastigheten. Vi startade vårt upprustningsprogram för fastigheten under hösten 2005, dock har vi inte kunnat få en uppgörelse med hyresgästföreningen om vilken hyra som skulle utgå. Mot bakgrund av detta var det naturligt att tillmötesgå hyresgästernas önskan om att köpa fastigheten.”

”Trycket från hyresgäster att köpa de fastigheter de bor i är just nu enormt stort i både Göteborg och Stockholm.”

Fastigheten frånträds per dagens datum.


Göteborg den 3 april 2006


Lennart Wallenstam Byggnads AB

Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Finans- och informationsdirektör Ulf Ek, telefon 031-20 00 00 alt 0705-17 11 37


Wallenstam grundades 1944 och är idag ett utvecklande fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg och kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter cirka 1,2 miljarder kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om cirka 17 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

www.wallenstam.se
Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)
S-401 84 Göteborg
Besöksadress Södra Vägen 1
Tel 031-20 00 00 Fax 031-10 02 00