Wallenstam AB

Wallenstam säljer bostadsfastighet i Göteborg

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 14:17 CEST

Bostadsfastigheten Göteborg Torp 24:5, som är belägen på Anders Zornsgatan 23, säljs till en bostadsrättsförening bildad av hyresgästerna. Fastigheten omfattar 1 857 kvm, varav bostadsyta utgör 1 761 kvm. Fastighetsvärdet uppgår till 42,9 Mkr. Försäljningsvärdet överstiger Wallenstams värdering med dryg 30 procent. Försäljning sker genom juridisk person.

”Intresset är fortsatt stort från våra hyresgäster att köpa våra fastigheter i både Göteborg och Stockholm” säger Hans Wallenstam, VD.

Både bostadsrätts- och hyresrättsmarknaden har stor efterfrågan. För att tillgodose båda fortsätter Wallenstam sin satsning på nyproduktion av bostäder genom att för närvarande bygga 450 nya hyresrättslägenheter. Nyproduktionen sker framförallt i Stockholmsregionen” fortsätter Hans Wallenstam.


Fastigheten frånträds per dagens datum.


Göteborg den 30 augusti 2007


Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)

Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Finans- och informationsdirektör Ulf Ek, telefon 031-20 00 00 alt 0705-17 11 37Detta är kurspåverkande information som skickats till Finansinspektionen.

Wallenstam grundades 1944 och är idag ett utvecklande fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg och kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter cirka 1,2 miljarder kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om cirka 19 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

www.wallenstam.se
Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)
S-401 84 Göteborg
Besöksadress Kungsportsavenyen 2
Tel 031-20 00 00 Fax 031-10 02 00