Wallenstam AB

Wallenstam säljer bostadsfastighet i Stockholm

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 13:33 CEST

Wallenstam säljer en bostadsfastighet på Skulptörvägen 15 (Porträttmedaljongen 4) i Stockholm till en bostadsrättsförening bildad av hyresgästerna.

Fastigheten omfattar drygt 1 790 kvm och köpeskillingen uppgår till 35,5 Mkr. Wallenstams värdering per den 31 december 2005 uppgick till 25,7 Mkr.

”Trycket från hyresgäster som önskar köpa sina bostäder är fortsatt mycket högt i Stockholm”, kommenterar VD Hans Wallenstam

Fastigheten frånträds per dagens datum.


Göteborg den 28 april 2006

Lennart Wallenstam Byggnads AB


Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Finans- och informationsdirektör Ulf Ek, telefon 031-20 00 00 alt 0705-17 11 37