Wallenstam AB

Wallenstam säljer bostadsfastigheter i Solna

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 15:00 CEST

Wallenstam säljer 21 143 kvm bostäder i Solna till ett pris om 210 mkr. Affären ger Wallenstam en vinst om drygt 100 mkr. Köpare är en privat investerare.

Wallenstam köper tre bostadsfastigheter om 5 865 kvm på Södermalm och Lilla Essingen i Stockholm. Köpeskillingen uppgår till 50 mkr.

Lennart Wallenstam Byggnads AB

Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Marknads- och Informationsdirektör Thomas Dahl, telefon 031-20 00 00 alternativt 0705-17 11 42.

Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter drygt 900 miljoner kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om drygt 10 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

www.wallenstam.se

Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)
S-401 84 Göteborg
Besöksadress Södra Vägen 1
Tel 031-20 00 00 Fax 031-10 02 00