Wallenstam AB

Wallenstam säljer till bostadsrättsförening i Göteborg

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2003 13:05 CEST

Wallenstam säljer en bostadsfastighet på Sveagatan 21 i Göteborg (Kommendantsängen 4:7) till en bostadsrättsförening. Köpeskillingen uppgår till cirka 20,8 Mkr (16 500 kr/kvm) vilket är cirka 17 procent över Wallenstams senast gjorda värdering.

Göteborg den 30 september 2003
Lennart Wallenstam Byggnads AB

Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Marknads- och Informationsdirektör Thomas Dahl, telefon 031-20 00 00 alternativt 0705-17 11 42.

Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter drygt 900 miljoner kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om drygt 10 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

www.wallenstam.se