TradeTech Consulting

Wallstreet uppgradering för SBAB Bank AB

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 14:50 CET

Uppdraget omfattar omfattande uppgraderingar av finansförvaltningssystemet Wallstreet Suite 7.4 där ett antal funktioner har automatiserats på ett sätt som ger banken betydande effektivitetsvinster.

En del av projektet omfattar införande av nya funktioner för säkerhetsredovisning, för att säkerställa att man uppfyller kraven på redovisning, rapportering och transparens enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) och Financial Accounting Standards Board (FASB).

"Uppgraderingen och migreringen har gått smidigt och smärtfritt, där vi har fört över befintliga transaktionsdata, priser och statistik samt slutfört integrationen inom uppställda tids- och budgetramar", säger Lennart Krän, finansdirektör i SBAB Bank AB.

"Dagens finansmarknader kännetecknas inte bara av hög volatilitet, de är även under-kastade rigorösa och komplexa regleringar. En del av projektet avsåg implementering av funktioner för att uppfylla kraven på säkringsredovisning enligt IAS 39. Denna uppgradering av Wallstreet Suite 7.4 förbättrar både vår effektivitet och förmåga att hantera risker. Vi är nu väl rustade för att möta dagens och framtidens marknadskrav. Dessutom har vi förbättrat våra möjligheter att tillgodose kundernas behov", säger Lennart Krän.

"Organisationer i alla branscher har press på sig att sänka sina kostnader, att förbättra kvaliteten på sina tjänster och att möta stränga regulatoriska tidsfrister, samtidigt som de ska öka sina intäkter och maximera aktieägarvärdet. Vi löser sådana utmaningar åt våra kunder genom att erbjuda outsourcing och finansiella konsulttjänster", säger TradeTech Consultings vd Joakim Wiener.


För mer information, kontakta:
Joakim Wiener, vd i TradeTech Consulting
joakim.wiener@tradetechconsulting.com
Tel: + 46 70-871 21 18
Om TradeTech Consulting
TradeTech Consulting levererar outsourcing- och konsulttjänster till finansmarknadens aktörer. Vi grundades 1998 och skräddarsyr lösningar för företagens finansavdelningar, banker, finansiella institutioner, myndigheter och riksbanker. Vi är leverantörs- och hårdvaruoberoende. Se även www.tradetechconsulting.com