ReadSoft

Wanadoo i Spanien väljer ReadSoft för elektronisk fakturahantering

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 10:16 CEST

Wanadoo, en ledande Internet- och bredbandsleverantör i Spanien, har investerat i ReadSoft DOCUMENTS for Invoices. ReadSofts världsledande lösning för elektronisk fakturahantering ska automatisera hanteringen av leverantörsfakturor hos Wanadoo. Ordern är en värdefull referens på såväl den spanska marknaden som i Frankrike eftersom Wanadoo är ett dotterbolag till France Telecom.

Wanadoo valde att satsa på ReadSofts lösning för att accelerera och få bättre kontroll över sina faktura- och ekonomiflöden. Hädanefter slipper Wanadoos ekonomiavdelning kostsamt arbete med att manuellt registrera och tolka pappersfakturor. Istället läser programvaran informationen för vidare användning i kundens ekonomisystem. För att ytterligare höja kundnyttan i installationen har ReadSoft även levererat ett attestsystem som ger användarna full kontroll över fakturaflödet och betalningsprocessen.

- Vi är glada över affären. Wanadoo ingår i France Telecom-koncernen och är ett starkt varumärke i Europa och inom telecom överhuvudtaget. De har verksamheter även på marknader som England och Frankrike där vi har etablerade dotterbolag. Med en god referens i Spanien ser vi möjligheter att ytterligare växa vår affär inom koncernen samt inom telekomsektorn, säger Jan Andersson, VD ReadSoft.

Wanadoo i Spanien är helägt av Wanadoo Group som är en ledande europeisk Internet- och tjänsteleverantör baserad i Frankrike. Wanadoo, ett dotterbolag till France Telecom, är Europas största bredbandsleverantör och har fler än nio miljoner användare. Wanadoo är den största Internetleverantören i Frankrike och England och den näst största i Spanien och Nederländerna.

Vad är ReadSoft DOCUMENTS for Invoices ?
INVOICES används för automatisk ankomstregistrering av leverantörsfakturor. Programvaran fångar och tolkar information som avsändare, fakturanummer och kostnad på fakturan samtidigt som den stämmer av uppgifter mot data i kundens affärssystem. Fler än 80 miljoner fakturor hanteras årligen med ReadSofts programvara och fakturalösningen var den första att bli certifierad av Affärssystemleverantören SAP. Cirka 100 företag med SAP-system har integrerat programvaran med SAP R/3. Totalt används INVOICES av över 800 företag.

För mer information kontakta

ReadSoft AB
Jan Andersson, VD ReadSoft
Tel: 0708 – 37 66 00 eller
Olof Engvall, Informationschef
Tel: 0708 – 37 66 70
E-post: olof.engvall@readsoft.com

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för automatisk dokumenthantering. Företaget utvecklar och marknadsför en komplett programvaruplattform för automatisk dokumenthantering under namnet ReadSoft DOCUMENTS. Visionen är att befria företag världen över från manuell hantering av dokument. Sedan starten 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i Europa, Nord- och Sydamerika och Australien samt ett stort antal lokala och globala samarbetspartners. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenhet för forskning och utveckling finns i Stockholm. ReadSoft är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.