LO

Wanja Lunby-Wedin träffar Nicolas Sarkozy

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 09:24 CEST

Frankrikes president Nicolas Sarkozy har i egenskap av EUs ordförande bjudit in Europafacket och de franska fackliga organisationerna för att informera sig om de frågor europafacket prioriterar. Mötet äger rum imorgon måndag med början klockan 11.00 i Elyséepalatset. Europafacket representeras av dess ordförande Wanja Lundby-Wedin och Generalsekreterare John Monks.

Europafacket (EFS) kommer att ta upp Lissabonfördraget och oron över Irlands nej till fördraget, EFS anser att irländarnas skepticism framför allt beror på att EU brister i utvecklingen av ett socialt Europa, inte på en misstro till utvidgningen eller EU i stort.

Irlands nej och medborgarnas skepticism gör att EU måste visa handlingskraft på det sociala området, anser EFS. Grundläggande rättigheter måste ges företräde framför den fria rörligheten och ett socialt protokoll bör därför läggs till Lissabonfördraget. Europafacket efterlyser också en revidering av utstationeringsdirektivet eftersom EG domstolen i flera fall har tolkat direktivet på ett sätt som EFS anser orimligt.

Europafacket välkomnar det franska ordförandeskapet eftersom detta vill försvara den europeiska sociala modellen. Helst hade EFS dock sett att ordförandeskapet hade strävat efter att nå resultat rörande Sociala Agendan, arbetstidsdirektivet, bemanningsdirektivet eller revidering av EWC (direktivet om Europeiska företagsråd).