Actavis

Watson slutför Actavis-förvärv

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2012 13:35 CET

  •  Blir världens tredje största generikaföretag med närvaro på över 60 marknader
  • Över 8 miljarder US-dollar i förväntade kombinerade proformaintäkter 2012
  • Ny ledningsstruktur i det nya företaget ger omedelbar maximering av sammanslagningseffekten

PARSIPPANY, New Jersey, 1 november 2012 – Watson Pharmaceuticals, Inc. (NYSE:WPI) meddelade i dag att man slutfört förvärvet av Actavis Group för 4,25 miljarder euro. Med förvärvet skapas världens tredje största läkemedelsföretag inom generika, med förväntade proformaintäkter för 2012 på över 8 miljarder US-dollar.

Watson finansierade transaktionen genom en kombination av 1,8 miljarder US-dollar i visstidslån och utfärdande av skuldebrev utan säkerhet till ett värde av 3,9 miljarder US-dollar. Företaget meddelar att transaktionen omedelbart kan läggas till intäkterna enligt GAAP, före synergieffekter. Man påpekar också att skulden bör kunna återbetalas snabbt tack vare den sammanslagna verksamhetens starka kassaflöden.

”I dag förenar vi två starka, vinstgivande och snabbt växande verksamheter till ett globalt företag med unika fördelar. Vår plan för snabb integration gör att vi omedelbart kan maximera den kombinerade verksamhetens exceptionella finansiella och kommersiella värde”, säger Paul Bisaro, styrelseordförande och vd för Watson. ”Under de senaste månaderna har vi internt utformat och förmedlat ledningsstrukturerna för enheterna Global Generics, R&D och Operations and Shared Services, och i dag börjar vi fungera som ett företag. Vi har också sjösatt våra integrationsstrategier för de första hundra dagarna som grund för fortsatt tillväxt, samtidigt som vi optimerar vår globala struktur och tar vara på de synergieffekter som vi har förutsett. Jag litar på att vi kommer att samarbeta väl. Nu har de 17 000 medarbetarna i vårt nya företag fokus inställt på smidig integration av företagen så att vi kan skapa förutsättningar för en stark och hållbar tillväxt.”

”Med förvärvet slutfört har vi nu de resurser inom generikaområdet som vi behöver för att driva en organisk tillväxt och skapa ett starkt kassaflöde så att vi snabbt klara skulden. På så sätt kan vi inrikta oss på framtida investeringar som kan stärka alla våra verksamhetsområden, särskilt Global Brands och Biosimilars. Watson kommer att bjuda in till en investerardag i januari 2013 och ge en utförligare beskrivning av det nya, sammanslagna företaget.”

Betydande synergier förväntas
Enligt Watsons prognoser kan Actavis-förvärvet ge 300 miljoner US-dollar i årliga besparingar tack vare synergieffekter. Effekterna förväntas inom SG&A, R&D, corporate och besparingar i samband med inköp samt råvaruleveranser.

Fördelar med förvärvet
Förvärvet är ett logiskt steg i Watsons expansion som ledande globalt generikaföretag och kombinerar två växande, framgångsrika och mycket lönsamma företag. Det sammanslagna företaget börjar sin verksamhet med en fastställd global ledningsstruktur och effektiva strategier på plats för en snabb integration. Fokus ligger på organisk tillväxt och att snabbt ta vara på synergieffekterna.

Ökad global närvaro geografiskt
Det sammanslagna företaget har verksamhet i över 60 länder och finns bland de 10 ledande i över 33 länder, bland annat USA, Storbritannien, Kanada, Australien, de nordiska länderna och Ryssland. Den breda globala närvaron ger det sammanslagna företaget en god grund för stark organisk tillväxt i framtiden. De starkaste tillväxtområdena för det nya företaget kommer att vara USA, Central- och Östeuropa, Ryssland, Sydostasien och Australien. Dessutom är företaget Västeuropas snabbast växande generikaföretag, med en snabbare tillväxt än marknaden generellt. Det sammanslagna företaget kommer att ha en god geografisk spridning, med ca 40 procent av intäkterna från länder utanför USA.

Utökad portfölj och utvecklingspipeline
Det sammanslagna företaget har en branschledande global produktportfölj med över 750 molekyler i över 1 700 olika kombinationer och doseringsformer. Företaget har dessutom utökat sitt försprång inom sin kärnverksamhet med fasta föreningar för modifierad frisättning och transdermala produkter samt halvfasta formuleringar, vätskor och produkter för injektion. Pipelinen i USA inkluderar över 180 ansökningar till FDA för unika nya läkemedel, bland annat 47 där vi är först med ansökan. Av dessa tror vi att över 30 är exklusiva. Utanför USA har vi över 2 000 ansökningar om godkännande för försäljning inlämnade, och globalt är över 600 nyutvecklingsprojekt igång som omfattar ett antal olika doseringsformer.

Utökad global distributionskedja
Företaget har en expansiv och mångsidig global distributionskedja med olika tekniska lösningar. Bland annat har vi global kapacitet att tillverka över 40 miljarder doser. Det sammanslagna företaget har expertkunnandet för att utveckla fasta doseringsformer, produkter för modifierad frisättning, plåster, geler, vätskor, halvfasta formuleringar och produkter för injektion för alla sina globala marknader.

KONTAKT:
Investerare: Lisa DeFrancesco (862) 261-7152

Medier: Charlie Mayr (862) 261-8030

Om Watson Pharmaceuticals, Inc.
Watson Pharmaceuticals, Inc. (NYSE: WPI) är ett globalt, integrerat specialistföretag inom läkemedelsområdet med inriktning på att utveckla, tillverka och distribuera generika, märkesläkemedel och biosimilars. Watson är sedan år 2010 representerat av Arrow Scandinavia AB som är ett helägt dotterbolag i Watson koncernen. Företaget finns i Sverige, Danmark och Finland. Arrow Scandinavia AB grundades år 2000 och har sitt huvudkontor på Södermalm i Stockholm.

Watson är världens tredje största generikatillverkare, med över 750 läkemedel och försäljning i över 60 länder. Watsons globala verksamhet för märkesläkemedel utvecklar och säljer läkemedel främst inom områdena urologi och kvinnohälsa och är inriktad på utveckling och marknadsföring av biosimilars inom kvinnohälsa, onkologi och andra terapiområden. Watson är dessutom USA:s fjärde största distributör av generika genom Anda, Inc, och utvecklar även utlicensierade generikaläkemedel utanför USA genom sitt tredjepartsföretag Medis.

Pressmeddelanden och annan företagsinformation finns på Watson Pharmaceuticals webbplats på www.watson.com samt www.actavis.com

 

Actavis grundades 1956 av sju isländska apotekare. Idag finns Actavis direkt representerade på över 40 marknader, har 11 000 anställda och omsätter cirka 1,8 miljarder euro. Actavis etablerades på den svenska marknaden 2003 och har idag cirka 35 anställda. Actavis har en bred produktportfölj inom tre affärsområden: öppenvård, slutenvård samt egenvård. www.actavis.se