Wattguard

Wattguard inleder samarbete med Netel

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 09:35 CET

Sedan ett år tillbaka är Swedish Wattguard etablerat i Stockholmsområdet med ambitionen att därifrån växa ytterligare norrut på den svenska marknaden. Ett viktigt steg i etableringen var att hitta en samarbetspartner som kunde genomföra installationerna av Wattguardutrustningen. Netel har nu blivit den partnern.

Samarbetet startade i och med ett projekt i Mörby tidigare i år där Wattguard och Netel effektiviserade energianvändandet i belysningen på en av kollektivtrafikföretaget Arrivas servicedepåer. Efter detta första uppdrag ser nu bägge parter optimistiskt på en framtid där samarbetet kan fortsätta utvecklas.

Det första projektet tillsammans har blivit mycket lyckosamt både för kunden och de bägge företagen Netel och Wattguard. ”Samarbetet med Netel är idealiskt för oss eftersom det passar våra ambitioner att växa geografiskt norrut. Förutom detta har Netel också tydligt visat sig vara en skicklig installatör av vår lösning och en även god samarbetspartner”, säger Jan Flink, försäljnings- & marknadschef på Swedish Wattguard AB.

”Wattguard ville få in sin innovation och vi ville fortsätta optimera våra kunders förutsättningar, vilket resulterade i ett unisont agerande mot kund. Genom att fortsätta vara en pålitlig samarbetspartner och slutföra våra uppdrag på bästa sätt vill vi driva detta vidare med Wattguard” säger Paul Rundqvist, marknadschef på Netel.


Om Wattguard
Wattguard är ett snabbväxande miljöteknikföretag som genom en patenterad teknik optimerar kunders elanvändning och sänker elkostnaden i belysningsintensiva miljöer. Wattguard erbjuder en effektiv tjänst som möter det ökande behovet av sänkt energiförbrukning i privata och offentliga verksamheter. www.wattguard.se

Om Netel
Netel är en entreprenör som bygger telekom- och bredbandsnät i hela Norden med kontor i både Sverige och Norge. Förutom själva byggandet av nät utför de även installation, service, underhåll och konsulttjänster inom fysisk infrastruktur och relaterade sektorer i elbranschen. Med 8 kontor och 125 anställda är Netel en väletablerad aktör med stark närvaro framförallt i norra Sverige.
www.netel.se

Wattguard jagar kWh för att gynna miljön. Energipriserna ökar och miljökraven blir allt hårdare. Mot den bakgrunden krävs smarta lösningar för företag med stora förbrukning av el.

Wattguard utvecklar, marknadsför och säljer effektiva och enkla koncept för att reducera elförbrukning och koldioxidutsläpp i belysningsintensiva miljöer. Tack vare vår spetskompetens leder vi utvecklingen inom vårt specialområde och hjälper våra kunder att spara pengar samtidigt som de gynnar miljön.

Wattguard jagar kWh för att spara el