Wattguard

Wattguard installerar miljölösning hos stor aktör inom kollektivtrafiken i Stockholm

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2013 21:10 CEST

Det snabbväxande miljöteknikföretaget Wattguard har hjälpt Arriva Sverige att utöka sitt redan omfattande miljöarbete genom att effektivisera energianvändandet vid företagets servicedepå i Mörby. Med Wattguards system kommer Arriva Sverige att spara sammanlagt 2 600 000 kWh under en femårsperiod.

Arriva erbjuder kollektivtrafiklösningar från södra till norra Sverige med bussar, tåg och spårvagnar. Bolaget är en del av Arrivagruppen, en av Europas största operatörer inom kollektivtrafik med omkring 50,000 anställda i 12 länder.

Arrivas ambition är att vara en påtryckande kraft när det gäller omställningen till en mer miljövänlig kollektivtrafik: Bland annat har Arriva under 2011 certifierat alla sina bussdepåer i Sverige enligt ISO 14 001.

Att hitta passande lösningar för att minska konsumtionen av fossila bränslen är en del av företagets gröna åtagande. ”Vi arbetar väldigt aktivt med miljöfrågor. Ett av våra initiativ är att reducera användandet av fossila bränslen i våra byggnader, en annan är att utveckla vår avfallshantering. Bara det faktum att vi är ett kollektivtrafikföretag visar att vi indirekt arbetar utifrån ett grönt perspektiv”, säger Ingemar Larsson, fastighets- och spårunderhållsansvarig på Arriva.

”Vi är mycket glada för samarbetet med Arriva, det är en stark kund som genom oss nu kan nå ännu högre, både för sig själva och för samhället i stort”, säger Jan Flink, marknadschef på Swedish Wattguard AB. Jämförande studier visar att Wattguards teknologi är mycket konkurrenskraftig både när det gäller investeringskostnad men framförallt för driften av belysningssystemet. På anläggningen i Mörby i Stockholm har Wattguard bytt armatur och ljuskällor och installerat sin teknologi, vilket gör att koldioxidutsläppen kommer att minska med 279 ton under en femårsperiod.

För ytterligare information, kontakta:

Jan Flink, marknadschef Swedish Wattguard AB
Mobiltelefon: 0735-19 01 24
Emejl: jan.flink@wattguard.se

Om Wattguard

Wattguard erbjuder en effektiv tjänst som möter det ökande behovet av sänkt energiförbrukning i privata och offentliga verksamheter. Genom att installera Wattguards lösningar kan energiförbrukningen och koldioxidutsläppen i belysningsintensiva lysrörsmiljöer sänkas avsevärt. Installationen är enkel och möjliggör direkta besparingar utan behov av investeringar. Företaget etablerades 2010 och har kontor i Jönköping, Malmö, Stockholm, Köpenhamn, Danmark och Lissabon, Portugal. För mer information, se www.wattguard.se


Wattguard jagar kWh för att gynna miljön. Energipriserna ökar och miljökraven blir allt hårdare. Mot den bakgrunden krävs smarta lösningar för företag med stora förbrukning av el.

Wattguard utvecklar, marknadsför och säljer effektiva och enkla koncept för att reducera elförbrukning och koldioxidutsläpp i belysningsintensiva miljöer. Tack vare vår spetskompetens leder vi utvecklingen inom vårt specialområde och hjälper våra kunder att spara pengar samtidigt som de gynnar miljön.

Wattguard jagar kWh för att spara el