Happy Jewellery of Sweden

WAVES AND BELLS - Konserter, skulpturer, smyckekonst och interaktivt ljud

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2012 20:09 CEST

WAVES AND BELLS

Konserter, skulpturer, smyckekonst och interaktivt ljud

”WAVES” – Elektroakustisk musik (med ljudobjekt) 33 minuter

Styckets uppbyggnad, både makro- och mikrostrukturellt baseras (som titeln anger) på vågor.

Formen är uppbyggd av 7 delar av olika längd, där varje dels ”signalstart” består av inspelade vågbrytningar – ibland modulerade elektroniskt, ibland blandat med elektroniska brusvågor etc.
Var och en av dessa formdelar är i sin tur uppbyggda av, vad som kan beskrivas som, vågformade ”melodier”. Vissa liknande små vågor, andra stora. (Som fallande och stigande skalor, vissa lätta att uppfatta – andra svårare pga. deras långsamma tempo.)

Slutligen är även ljuden i sig själva konstruerade av ”vågor i luften”.

En liten förklaring: Ett av de grundläggande ljuden som finns är det av en sinuskurva, som har våglängd och amplitud. Längden på vågorna är det som bestämmer tonhöjden. Genom att addera flera sinusljud (eller ljud av andra vågformer så som cosinus), med olika våglängd och amplitud blir ljuden mer komplexa. På detta sätt kan man ”syntetiskt” härma ljud från olika instrument; t.ex. är ljuden från en klarinett relativt enkelt medans stråkinstrument är mer komplexa. Klockor av olika slag (så som kyrkklockor) är ännu mer komplexa och börjar bli dissonanta i sin spektra (vilket gör att det kan vara svårt att uppfatta grundtonen i en klocka). Cymbaler av olika slag är ofta så komplexa att vi uppfattar ljudet som brus vilket leder tillbaka till vågen, då en våg som bryts framkallar just ljudet av brus.

Interaktivt ljud
Med utgångspunkt från 3 inspelade ljud relaterade till vatten – vågbrytningar, snabbt droppande och långsamt droppande, kan besökaren själv skapa helt nya ljud med hjälp av ett datorprogram, eller vad man ibland brukar referera till som live-elektronik. Vad händer med bruset av vågbrytningar när man spelar upp det 100 gånger långsammare eller filtrerar bruset så att bara en ”strimma” av ljud kan höras?

I lokalen finns också klockor och cymbaler av olika slag upphängda. Med en mikrofon kan ljudet fångas och förändras i datorn – eller för den delen filtreras rent naturligt genom att man doppar en cymbal i en hink med vatten.

Efter lite övning kan man, om man så vill, även göra en 60 sekunder lång inspelning av de ljud man skapat. Denna inspelning integreras sedan automatiskt i stycket ”WAVES” där det ageras som några av de ”signalstarter” som nämns ovan.

Smycken och skulpturer
En serie smycken och skulturer tillverkade av porslin, safirer och gamla tampar från Dalslands Kanal. Valet av material kommer sig av att det brända porslinet är ett tåligt och vackert material som kan likna snö och is vid högbränning och glasering. Tamparna har en uppenbar anknytning till vatten och är åldrade med hjälp av det samma. Safirer, färg och pärlsilke är tillägg för försköna och förstärka smyckenas och skulpturernas uttryck.

Utställningen består av:
Elektroakustisk musik ”WAVES”
Ljudinstallation

Smycken:
The Inside matters to
Vattendjur – water animals
Skalklockor (halsband)

Skulpturer:
Fontän
Utan eld – inget liv, undervattensskulptur

Diverse klockor och porslinsinstrument (ljudobjekt)

Utställningen, installationen och musiken är skapad av smyckekonstnären Gertrud Heinerud och tonsättaren Henrik Denerin.

Stilrena och unika smycken som förskönar både vardag och fest.