Rekryteringsmyndigheten

Webben effektiviserar mönstringen

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 17:19 CET

Plikten finns kvar. Men nästa år ska Pliktverket bara mönstra cirka hälften av alla mönstringsskyldiga killar. Vilka som får mönstra avgörs genom en webbaserad lämplighetsundersökning. Nu visar tester att ungdomarnas egna bedömningar stämmer väl överens med Pliktverkets.

Pliktverket utvecklar just nu ett unikt webbaserat system för att redan innan mönstringen hitta dem som har bäst förutsättningar att klara kraven för lumpen. Med hjälp av en personlig kod ska mönstringsskyldiga 17-åringar logga in på verkets webbplats för att svara på frågor om bland annat hälsa, bakgrund, intresse och skolgång. De cirka 25 000 som bäst uppfyller kraven kommer sedan Pliktverket att kalla till mönstring.

2007 behöver försvaret cirka 5 000 värnpliktiga och de kommande två åren cirka 10 000 per år. Många väl lämpade ungdomar kommer därför att placeras i en utbildningsreserv.
– Det är inget nytt med en utbildningsreserv, men i framtiden klarar alla som placeras där kraven för en befattning. Det innebär att det svenska försvaret har kapacitet att växa snabbt, utan att utvidga mönstringen, säger Pliktverkets informationsdirektör Ann Elgemark.

Hög svarsfrekvens
– Vi räknar med hög svarsfrekvens. Det första steget med urval till mönstringen har vi gjort redan i år, men med vanligt brev och manuell hantering. 97 procent av killarna har svarat. Den webbaserade undersökningen gör det möjligt att granska svaren på ett annat sätt och vi kommer att begära läkarintyg om vi misstänker fusk, säger Bruno Hultstrand, chef för den verksgemensamma produktionsavdelningen.

100 miljoner
Det nya urvalssystemet är helt avgörande för att Pliktverket ska kunna effektivisera sin verksamhet och spara de 100 miljoner kronor om året som riksdagen bestämt. Men det innebär också att många inte behöver kallas till mönstring i onödan.
– Internet och den webbaserade lämplighetsundersökningen är ett utmärkt sätt att använda modern teknik för att effektivisera verksamheten. Det tjänar både ungdomarna och skattebetalarna på, säger Ann Elgemark.
Tjejer som vill göra lumpen omfattas ännu inte av lämplighetundersökningen utan ansöker på samma sätt som tidigare.
– Det behövs betydligt fler tjejer i försvaret, men urvalet före mönstring omfattar just nu bara killar, säger Ann Elgemark.

Mer information
Vill du veta mer om Pliktverkets nya lämplighetsundersökning via webben är du välkommen att höra av dig till Ann Elgemark, på telefon 054-14 66 61 eller 070-601 88 70 alternativt Bruno Hultstrand 054-10 36 10 eller 070- 574 13 60.

Den 15 november kommer ett nytt nummer av Resurs – en tidning från Pliktverket. Men redan nu kan du läsa utdraget ”Webben ska spara miljoner” på www.pliktverket.se