Socialdepartementet

Webbplats för samlad kunskap kring psykiatri- och äldrefrågor

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 16:23 CETRegeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla och ansvara för en webbplats med samlad kunskap kring psykiatri- och äldrefrågor. Målet med webbplatsen är att den ska fungera som en bas för aktuell och relevant kunskap samt som ett pedagogiskt verktyg för att stödja att kunskapen används ute i verksamheterna. Satsningen är en del av det omfattande arbete som regeringen genomför inom psykiatri- och äldreområdena för att förbättra vården och omsorgen, rehabiliteringen och stödinsatserna.

Kunskapsportalen ska vända sig till all personal som i sitt arbete kommer i kontakt med äldre eller personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Det kan till exempel avse personal inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, Kriminalvården,  Försäkrings¬kassan eller Arbetsförmedlingen. Kunskapsportalen ska kunna vara i drift i slutet av januari 2011.

- Behovet av utbildning inom dessa områden är stort. Den kunskap som personal har kan vara otillräcklig och föråldrad och det kan påverka vården negativt. Det behövs därför ett lättillgängligt och pedagogiskt verktyg som gör det lätt att ta del av den senaste kunskapen och att kunna lära av varandra, säger socialminister Göran Hägglund.

- Varje arbetsgivare har  ansvar för sin personals kompetensutbildning och portalen ska främst fungera som ett stöd i detta arbete, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.


Kontakt:
Petra Kjellarson
Pressekreterare hos Göran Hägglund
08-405 39 06
070-646 21 12

Niclas Thorselius
Pressekreterare hos Maria Larsson
08-405 50 65
070-509 50 65