Konsumentverket

Webbutbildning för tillgängligare butiker

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 10:15 CEST

Ny information för företagare på Konsumentverkets webbplats:

Webbutbildning för tillgängligare butiker

Medvetenheten måste öka om hur hinder för personer med funktionsnedsättning kan avhjälpas ute i handeln. Konsumentverket har därför arbetat fram en digital utbildning för att underlätta för handlare att göra sina butiker mer tillgängliga. På Konsumentverkets webb finns nu även annan information avsedd för näringsidkare samlad under rubriken "För företagare."


Webbutbildningen om tillgänglighet i butik har skapats med anledning av de nya föreskrifterna om krav på ökad tillgänglighet i handeln. Den är ett resultat av ett samarbete mellan Konsumentverket, Västra Götalands-regionen, Föreningen för livsmedelshandelns främjande, FLF, Hjälpmedelsinstitutet samt handlaren Tomas Nyberg i Kittelfjäll, själv rullstolsburen.

Representanter från Ica, Axfood, Svensk Handel, Posten med flera har i dag fått en presentation av den nya webbutbildningen. Den ger kunskap om vilka krav på tillgänglighet som plan- och bygglagen ställer på offentliga platser och även stöd vid bemötandet av personer med funktionsnedsättning samt tips på hur man enkelt kan undanröja hindren i den egna butiken.

På verkets webbplats samlas nu viktig information riktad till handel, hantverkare och andra företagare under rubriken "För företagare". Det är en service för mindre företag med vägledning om vilka konsumenträttsliga lagar som gäller och vilka överenskommelser som finns.
Konsumentverket ser ökad kunskap hos företagare kring dessa frågor som ett sätt att främja konsumenternas intressen.

Till rubriken För företagare.
http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/forstasida_lista2.asp?lngCategoryId=1693

Till webbutbildningen Butik för alla.
http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=1781&lngArticleId=4534


Kontaktpersoner

Maria Gustafsson tel 08-429 05 24, mobil 070-322 42 96 och Djamila Brännmark tel 08-429 0757, mobil 073-028 57 96 (för webbutbildningen om tillgänglighet i butik)