Webforum Europe AB

Webforum Europe AB – ny återförsäljare i Ukraina och Ryssland - Ciklum

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 18:05 CET

Det danska outsourcingföretaget Ciklum har tecknat ett återförsäljaravtal med Webforum Europe AB och kommer att börja sälja Webforums projektverktyg som en webbtjänst på de ukrainska och ryska marknaderna.

“Ciklum har en stark position i Ukraina. Med den som bas är de väl positionerade för att leverera vår tjänst till kunder i både Ukraina och i Ryssland” säger Albert Huth, VD för Webforum Europe.

Webforum har använt Ciklum för delar av sin produktutveckling under en längre tid. Webforums projektverktyg har naturligtvis använts för all samverkan under den tiden.

“Att använda olika former av on-line tjänster är framtiden för företag såväl i Östeuropa som i övriga världen. Att inte behöva investera i dyr hård- och mjukvara är en nyckelfaktor. Möjligheten att säkert lagra och komma åt information över hela världen i stället för att skicka konfidentiell information via e-mail är också viktigt” säger Torbjörn Majgaard, VD för Ciklum.

Att teckna ett återförsäljaravtal med Webforum är ett steg vidare I Ciklums strategi att erbjuda sina kunder en bas för försäljning och inte bara outsourcad utveckling. Det finns mer än 200 miljoner människor som bor i Ukraina och Ryssland och det är en viktig marknad för Webforum och andra Ciklumkunder.

För mer information, kontakta:

Albert Huth
VD Webforum Europe
Telefon: 070-461 58 25
E-mail: albert.huth@webforum.com

Torben Majgaard
VD Ciklum Aps
E-mail: tma@ciklum.net

Roman Rudenko
Sales Manager Ciklum Aps
E-mail: rru@ciklum.net

Om Webforum
Webforums vision är att erbjuda marknadens bästa stöd för samverkan, projekt och projektkontor som en webbtjänst. Webforums kunder kan vara igång med att planera och arbeta i ett nytt projekt på några minuter. Det unika med Webforums projektverktyg är möjligheten till kundanpassning av innehåll, färg och form utan krav på installation eller programmeringskunskaper. Tjänsten har ett komplett stöd för att planera, arbeta i och följa upp projekt. Bland funktionerna märks bl a:

- projekt/resursplanering
- dokumenthantering
- tidrapportering
- ärendehantering
- intranät/webbpubliceringsfunktioner
- projektkontor
- beslutsstöd/rapportering

Webforum har idag drygt 700 företagskunder och över 50 000 användare i ett 20-tal länder. Tjänsten finns idag på 6 språk. Kunderna är allt från mindre företag eller projektgrupper till multinationella bolag, kommuner och landsting.

Företagets huvudsäte är i Stockholm. Utveckling sker i Stockholm och i Kiev. Webforum har återförsäljare i Finland, Danmark, Tyskland, Australien, Ryssland/Ukraina och England.

Läs mer på: www.webforum.com eller www.ciklum.net