Webuild AB

Koncernen inleder samarbete med Microsoft Sverige om Helios Care

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 15:36 CET

Helios Care(HC) en digital vårdplattform som innebär fördelar för vårdgivare, och för patienter. Med Helios Care är det möjligt att erbjuda varje person den bästa tänkbara individanpassade vården, på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Helios arbetar utifrån ett kundfokuserat och proaktivt perspektiv med integrerade mobila hälsolösningar som utvecklats i samarbete med Microsoft. Det är en kundservice-driven och evidensbaserad tjänst som kommer att förändra hur vården tjänar dig som patient och som vårdgivare.

– Webuilds plan är att leverera ett komplett system - Helios teknikplattform - till hälso- och sjukvårdsorganisationer i hela landet, och hjälpa till att förhindra människor från att bli sjuka genom att förse läkare med värdefull information som hjälper dem att ge personlig vård och att övervaka sjuka patienter, säger Dr. Hammad Alsaaid, VD för Webuild.

– Vi är stolta över att få vara med i utvecklandet av Helios, där vi nu fortsätter med avstamp i tre delar; en personligare upplevelse, användandet av det intelligenta molnet, samt nya innovationer för produktivitet. Tillsammans skapar vi möjligheter att transformera vården i Sverige och globalt.” Säger Mathias Ekman, ansvarig för affärsutveckling inom hälso- och sjukvård på Microsoft.

Helios Patient: en mobil klient för patienter

Helios Patient (HP) är den mobila klienten som brukas av de patienter som tillhör en vårdenhet som är ansluten till Helios. HP blir därmed den grundläggande länken mellan patienten och vårdenheten samt det primära hälsoverktyget för patienten.

HP kommer realisera ett fenomen som Webuild kallar för personifierad prediktiv medicin (PPM). Den logik som ligger till grund för detta fenomen är vårdplattformen Helios.

– Genom att HP kontinuerligt lyssnar på patientens vitala värden kommer HP lära sig mer om patienten, dels genom det egna flödet av hälsoparametrar samt från alla andra anslutna patienter, säger Erik Lydecker, Chef för telemedicin inom Webuild.

PPM är därmed ett kollektivt fenomen som gynnar den enskilda patienten men även samtliga patienter sammantaget. Detta kan liknas vid när en patient ombeds godkänna att prover lagras för vidare forskning.

– Men syftet med Helios stannar inte vid att förhindra uppkomsten av sjukdomar. Det handlar även om att erbjuda riktlinjer för bästa möjliga person-centrerade behandling efter att sjukdomen utvecklats, genom att redan i förväg ha god kännedom om de olika utfallen hos vardera behandlingsväg. Detta är självklart applicerbart på enskilda individer som på hela populationer och vi kommer genom Helios bygga en grund som gör det möjligt att förutse populationshälsa och därmed vidta de vitala åtgärder som krävs för att förhindra allvarliga sjukdomar från uppkomst överhuvudtaget, säger Dr. Mohammad Al-Saaid, ordförande för Webuild.

– Att anta en sådan utmaning skapar nya frågor och problem att besvara och lösa. Därför är det viktigt att en sådan plattform är hållbar för framtida förändringar samt att skalbarheten är optimal redan från början. Därför har vi valt att samarbeta med Microsoft som har god insikt i framtiden samt tillhandahåller den bästa säkerhets- och integritetspolicy som är utarbetade utifrån de lagar och krav som ställs på dagens hälso- och sjukvårdsorganisationer, fortsätter Dr. Hammad Al-Saaid, VD för Webuild.

Systemet kommer att:

  • Förbättra populationshälsan, inte bara hälsan för dem sjuka men även för dem friska.
  • Öka tillgängligheten, minska kostnaderna för vårdgivare och vårdtagare och öka kvalitet istället för kvantitet.
  • Öka patientens delaktighet i sin hälsa.
  • Öka populationens kunskaper inom egenvård.
  • Förenkla forskningsprocess och ge evidensbaserad realtidsinformation.
  • Ge vårdgivare möjlighet att arbeta med ett komplett system istället för flera olika.
  • Ge vårdorganisationer möjlighet att ta ett stort kliv mot patient- och kvalitetsorienterad vård.
  • Ge läkemedelsföretag nya insikter och möjligheter att leverera rätt medicin till rätt individ.

Webuild AB är stolta att kunna lansera Helios Care i samarbete med Microsoft. Riddarens Vårdcentral i Kista blir den första vårdcentralen i Sverige att delta i pilotprojekt.