Wedins Skor & Accessoarer

Wedins årsredovisning 2007/2008

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2008 15:39 CET


Årsredovisningen för Wedins Skor & Accessoarer avseende verksamhetsåret 2007/2008 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.wedins.com.

Två affärsområden - fokus accessoarer
I årsredovisningen framgår att bolagets huvudinriktning från och med innevarande räkenskapsår är modeaccessoarer, resetillbehör och skor genom detaljhandelsverksamhet indelad i två affärsområden; Rizzo samt Accessoarer med kedjorna Accent och Morris.

Utvärdering av framtida finansieringsbehov
Styrelsen och VD kommenterar i årsredovisningen den oro som präglat finansmarknaden och därmed konsumtionen under hösten. Vilka långsiktiga konsekvenser detta fortsatt kommer att få på detaljhandeln och därmed även koncernens försäljning på sikt är svåra att förutse. Koncernen och bolaget har, som flertalet andra detaljhandelsaktörer, stora svängningar i likviditeten under året relaterat till säsongsmässiga inköpscykler och förskottsbetalningar. Mot bakgrund av den osäkerhet som råder avseende försäljningsutvecklingen görs bedömningen att koncernen och bolaget vid utgången av mars månad 2009 kan komma att behöva utökat finansieringsutrymme. För närvarande pågår förhandlingar med Swedbank om en lösning för att säkerställa bolagets kortfristiga finansiering, som bedöms vara slutförd före utgången av januari 2009. Därutöver arbetar styrelse och ledning kontinuerligt med olika identifierade handlingsalternativ för att säkra bolagets finansiering.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Thelin, VD, telefon 08-508 99 200, 070-546 4165
Mats Persson, styrelsens ordförande, telefon 070-511 4636