Wedins Skor & Accessoarer

Wedins nyemission slutförd

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 13:43 CET


Wedins nyemission har övertecknats och emissionsgarantin behöver därmed inte tas i anspråk. Intresset för nyemissionen har varit stort och 99,3 procent av aktierna tecknades med stöd av teckningsrätt. Således har endast en begränsad tilldelning skett till dem som tecknat utan företrädesrätt. Genom nyemissionen tillförs Wedins cirka 339 Mkr före avdrag för emissionskostnader.

– Vi är mycket nöjda med att Wedins nu får den finansiella stabilitet som krävs för att organisationen fullt ut ska kunna fokusera på operativa förbättringar och skapa ett lönsamt modeföretag, säger Ole Oftedal, styrelseordförande i Wedins Skor & Accessoarer.

Tilldelning av aktierna har skett enligt de principer som anges i prospektet. Efter nyemissionen uppgår Wedins aktiekapital till 239 304 390 kr fördelat på 30 000 aktier av serie A och 47 830 878 aktier av serie B.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen
27 mars Avräkningsnotor skickas till dem som tecknat utan företrädesrätt och tilldelats aktier
Omkring 29 mars Leverans av nya aktier till dem som erhållit BTA serie 1
Omkring 10 april Leverans av nya aktier till dem som erhållit BTA serie 2, dvs huvudsakligen de som tecknat utan företrädesrätt


Wedins Skor & Accessoarer AB (publ)

Styrelsen

Närmare upplysningar:
Ole Oftedal, styrelseordförande Wedins, telefon 070-592 7599
Hans Johansson, t f VD Wedins, telefon 08-508 99200 eller 070-604 3993


Wedins Skor & Accessoarer AB, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma
Telefon 08-508 99 200 | Organisationsnummer 556540-1493 | wedins.se