Svenska kyrkan

Wejryd till toppuppdrag inom Kyrkornas världsråd

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 12:57 CET

Ärkebiskop Anders Wejryd valdes idag till president för Europaregionen i Kyrkornas världsråd vars generalförsamlingen pågår i Busan i Sydkorea. Wejryd kommer att företräda Kyrkornas världsråd i europeiska sammanhang och delta i centralkommitténs arbete. Kyrkornas världsråd har åtta presidenter för olika världsdelar.

- Det känns som ett stort förtroende, som säkert kan bli svårt ibland. Det är viktigt för mig att försöka bidra till att samtalsklimatet hålls gott; att man kan hävda olika åsikter men att man inte dömer ut varandra, säger Anders Wejryd om sitt nya uppdrag i Kyrkornas världsråd som han följt sedan sextiotalet.- Viktigt är också att fortsätta breddningen av Kyrkornas världsråd så att fler kyrkor med pingst- och karismatisk inriktning, som är intresserade av ekumenik, kommer med, säger han. Wejryd börjar sitt uppdrag omgående efter generalförsamlingens slut på fredag.Dokument om kristen enhet

Kyrkornas världsråds generalförsamling pågår just nu i Busan i Sydkorea. Mötet har samlat över 3000 deltagare under temat Rättvisa och fred. Från Sverige deltar ett femtiotal personer från olika samfund däribland ett trettiotal från Svenska kyrkan.

På fredag sammanträder generalförsamlingen för att besluta om kyrkogemenskapens framtida strategier och anta ett dokument om enhet, ett s.k. ”Unity statement”.  Dokumentet beskriver hur den kristna enheten mellan KV:s medlemmar kan formuleras idag.

www.svenskakyrkan.se/ekumenik