EBG | Network

Welcome Henric Häggquist, Senior Director of Financial Outsourcing WW in Microsoft to S2P Summit 2014 in Stockholm!

Press Release   •   Nov 04, 2013 10:44 CET

As one of few networks, EBG aims at creating opportunities to learn from your peers across functions and across industry borders. We talk about the networked economy and what impact current and future private and public sector development bring to the table for any CFO, CPO, CIO, SSC manager or any other person with the mandate to bring change to their organisation.

Welcome Henric Häggquist, Senior Director of Financial Outsourcing WW in Microsoft. Henric is joining us as a moderator, sharing and discussing a One Finance approach.

EBG startades 2010 av Anna Bjärkerud med ambitionen att samla och dela erfarenheter kring elektronisk affärsprocessutveckling bland Nordiska företag och organisationer. Fokusområden är köparens önskan att styra och kontrollera flödet från behov eller inköp till betalning, leverantörens från order till betalning. Eftersom denna process i stora bolag är extremt funktionsindelad anser EBG att det behövs funktionsövergripande forum som hjälper bolag att effektivisera och automatisera för att realisera förbättrade resultat, ökad spårbarhet och nöjdare kunder och leverantörer. EBG driver idag även EBF e-BusinessForum | Sverige samt EBF e-BusinessForum | Norge

As one of few networks, EBG aims at creating opportunities to learn from your peers across functions and across industry borders. We talk about the networked economy and what impact current and future private and public sector development bring to the table for any CFO, CPO, CIO, SSC manager or any other person with the mandate to bring change to their organisation.

We host a couple of blogs:
www.e-businessguide.eu
www.e-businessforum.se
www.e-businessforum.eu

And run a couple of yearly networking days:
www.s2psummit.eu
www.ebfnorge.eu

We do interviews, write articles, make surveys, run webinars and much more - because we believe that all business and organisational development comes from changing peoples behaviour, looking at business processes in a more holistic way and sharing experiences across industry borders.

Welcome to EBG e-BusinessGuide!