Realia AB

Welkins Intressenter förlänger erbjudandet till Realias (fd Columna Fastigheter) aktieägare till den 13 juni 2003

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2003 11:26 CEST

Pressmeddelande

Welkins Intressenter förlänger erbjudandet till Realias (fd Columna Fastigheter) aktieägare till den 13 juni 2003

Welkins Intressenter AB ("Welkins") har, efter den förlängda anmälningstiden, erhållit acceptans från aktieägare med cirka 6,6 miljoner aktier motsvarande cirka 28% av aktierna i Realia AB. Drygt 20000 aktieägare har accepterat erbjudandet.
Welkins, Weland Fastigheter AB samt Thomas Hopkins skulle därmed tillsammans kontrollera cirka 74% av aktierna och rösterna i Realia.
Welkins har beslutat att förlänga erbjudandet till den 13 juni 2003 i avvaktan på utfall av diskussioner om finansiering för att kunna fullfölja erbjudandet på en lägre nivå än 90 procent.
Welkins erbjudande är fortsatt villkorat av bl a 90% anslutningsgrad och innebär att för varje aktie erhålls 38 kronor per aktie ¹. Vid fullföljt erbjudande beräknas likviddagen till den 19 juni 2003.
Smålandsstenar den 2 juni 2003
Welkins Intressenter AB

Frågor besvaras av: Thomas Hopkins 0123-31022

¹ När erbjudandet lämnades den 18 mars 2003 uppgick erbjudet vederlag till 40 kronor kontant från vilket skulle avräknas utdelning i Realia som beslutades den 24 april 2003 med 2 kronor per aktie.