Realia AB

Welkins Intressenter höjer budet till 40 kronor till Realias aktieägare

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2003 12:11 CEST

Welkins Intressenter höjer budet till 40 kronor till Realias (fd Columna Fastigheter) aktieägare om 90% anslutningsgrad uppnås.

Den förlängda anmälningstiden för Welkins erbjudande till aktieägarna i Realia (fd Columna Fastigheter) löpte ut den 13 juni 2003. Totalt har över 22000 aktieägare i Realia representerande cirka 7,4 miljoner aktier motsvarande 31 procent av aktierna i Realia accepterat Welkins erbjudande
Welkins skulle därmed tillsammans med Weland Fastigheter och Thomas Hopkins (huvudägare i Realia), direkt eller indirekt via bolag, kontrollera 77 procent av aktierna och rösterna i Realia.
Welkins har beslutat att höja budet till 40 kronor per aktie för det fall Welkins Intressenter når en ägarandel överstigande 90 % av aktierna i Realia. Vid en lägre anslutningsgrad kvarstår budet om 38 kronor per aktie i Realia.
Erbjudandet förlängs till den 4 juli 2003. Redovisning av likvid beräknas ske den 10 juli 2003. De som accepterar Welkins erbjudande kan som tidigare överlåta aktierna i erbjudandet utan att erlägga courtage. Erbjudandet är fortsatt villkorat av 90% men Welkins förbehåller sig rätten att fullfölja erbjudandet på en lägre nivå.


Smålandsstenar den 18 juni 2003

Welkins Intressenter AB

Frågor besvaras av Thomas Hopkins 0123-310 22.

Prospekt och anmälningssedlar finns på Handelsbankens kontor samt på www.handelsbanken.se/aktuellaerbjudanden