Realia AB

Welkins Intressenter ökar innehavet i Realia (fd Columna Fastigheter)

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2003 14:27 CEST

*Welkins Intressenter AB (”Welkins”) har ökat sitt innehav i Realia AB till 80 % av aktierna efter förvärv av ytterligare 538.735 aktier hittills under den förlängda anmälningstiden.
*Welkins erbjudande är som tidigare meddelats förlängt till den 29 augusti 2003. Likvid beräknas erläggas den 5 september 2003.
*Welkins erbjudande innebär att för varje aktie erhålls 38 kronor. Courtage utgår ej. Detta erläggs av Welkins. Om Welkins under den förlängda anmälningstiden uppnår en ägarandel överstigande 90% av aktierna i Realia tillkommer 2 kronor per aktie dvs totalt 40 kronor per aktie. Beloppet utbetalas även till de som redan anmält sig i erbjudandet och erhållit 38 kronor
*Welkins förbehåller sig rätten att förvärva aktier i marknaden.
*Welkins målsättning är att fortsatt öka ägarandelen i Realia i syfte att nå över 90% av aktierna. I takt med att så sker kan handeln i Realia-aktien komma att bli mindre likvid varför förutsättningarna för fortsatt notering får utredas vidare.

Smålandsstenar den 13 augusti 2003
Welkins Intressenter AB

Frågor besvaras av: Thomas Hopkins 0123-31022

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Pressmeddelandet får inte distribueras eller offentliggöras i land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land.