Stockholms Läns Landsting

Wennerholm (m): Jag skulle inte ens ta i dessa vårdprioriteringar med tång

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 15:16 CET

Wennerholm (m) om vårdprioriteringar:
– Jag skulle inte ens ta i dessa prioriteringar med tång
Det säger Christer G Wennerholm (m) med anledning av att landstinget i Östergötland fattat beslut om att bortprioritera stora delar sjukvård.

– Inte nog med att sjukvården i Östergötland och andra platser lider av långa vårdköer. Nu kommer dessutom patienterna där att tvingas betala för exempelvis knäoperationer och tumörer.

– Landstingen kräver allt mer pengar av medborgarna och ger tillbaka allt mindre i form av sjukvård. Vad många landstingspolitiker inte tycks förstå är att människor inte har råd att betala för vården privat. I ett land med ett skattetryck på över 60 procent har människor fråntagits möjligheten att själva betala för att slippa värkande knän.

– Landstingen måste avvecklas, liksom Socialstyrelsen som uppenbarligen ställer sig bakom förslagen på icke-vård. Låt oss i stället bygga upp ett solidariskt försäkringssystem, där patienternas rättigheter inte kan bluffas bort av politiska nycker. Låt en Medicinalstyrelse ersätta Socialstyrelsen. Den ska till skillnad från dagens Socialstyrelse företräda medborgarna. Inte makten, avslutar Wennerholm.

Moderaterna i Stockholms läns landsting
Christer G Wennerholm (m)
Landstingsråd
Vice ordförande, Landstingsförbundets hälso- och sjukvårdsberedning