WeSC/We Rock AB

WESC: FÖRORDER ÖKAR MED 24 PROCENT

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 14:08 CEST

WeSC har avslutat införsäljningen av den större höstkollektionen 2009 (H1) och ordersiffrorna visar en fortsatt stark tillväxt. Totala tecknade förorder för första delen av höstkollektionen 2009 uppgår till 121 MSEK vilket motsvarar en ökning om cirka 24 procent jämfört med motsvarande kollektion föregående år. Förorder inkluderar inte försäljning i egna butiker. I USA ökade förorder avseende den första delen av höstkollektionen (H1) med cirka 30 procent jämfört med föregående år och USA har snabbt kommit att bli WeSC:s största marknad.

"Vi är framförallt nöjda med förorderingången vad beträffar USA där vi fortfarande ser ökande volymer trots den rådande ekonomiska situationen. Vårt tillväxtmål för räkenskapsåret 2009/2010 (1 maj 2009 - 30 april 2010) är att nå en försäljningsökning om minst 20 procent vilket skulle innebära en total försäljning om cirka 350 MSEK. Som det ser ut nu hoppas vi även kunna öka våra rörelsemarginaler och återkommer till detta i samband med att vi presenterar vårt bokslut den 3 juni 2009.

Anledningen till att vi kan upprätthålla dessa försäljningsökningar är att vi är ett litet bolag med ett starkt internationellt varumärke inom vårt segment. Det finns naturligtvis utmaningar men vi har affärsrelationer som kan vidareutvecklas och många dörrar kvar att öppna." säger Greger Hagelin, VD för WeSC.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Verksamhetsfrågor: Greger Hagelin, Verkställande direktör, +1 310 384 9222
Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 545 01 750

WeSC är ett varumärkesföretag som har sina rötter i skateboardkulturen och som arbetar med design, produktion och försäljning av kläder och accessoarer inom segmentet "streetfashion". Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i totalt
1 500 butiker via distributörer i 20 länder samt med egen distribution i Sverige och USA.