WeSC

WeSC: FÖRSÄLJNING NIO MÅNADER VISAR PÅ TILLVÄXT OM 28 PROCENT

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 09:31 CET

Försäljningen under det tredje kvartalet uppgick till cirka 89 MSEK, vilket för verksamhetsårets första nio månader (maj 2009 – jan 2010) innebär en försäljning om cirka 276 MSEK. Detta motsvarar en försäljningsökning om cirka 28 procent jämfört med samma period föregående räkenskapsår. I USA ökade försäljningen med cirka 38 procent jämfört med samma period föregående år.

Kombinationen av en stark julförsäljning och en försiktig lagerhållningspolicy har lett till att WeSC sedan årsskiftet i princip inte kunnat leverera några omgåendeorder för höst- och vinter-kollektionerna. Trots att en försiktig lagerhållningsprincip innebär vissa begränsningar i WeSC tillväxtmöjligheter inom respektive kollektion kommer bolaget även fortsättningsvis begränsa lagerriskerna.

WeSC gör bedömningen att de tidigare kommunicerade försäljnings- och marginalmålen för 2009/2010 kommer att nås eller överträffas trots negativ påverkan av en försvagad Euro och USD jämfört med föregående år.

”Vi är extremt nöjda med 2009/2010 och kan konstatera att vi uppnått försäljningsframgångar trots att vi varit mitt inne i en omorganisation, där vi bland annat flyttat vårt huvudkontor samt tagit fram ett nytt butikskoncept och arbetat med etableringar på nya marknader. En bidragande orsak till att vi lyckats uppnå allt detta är det stora engagemang WeSC:s organisation uppvisat under året.

Vi arbetar nu med införsäljningen av höstkollektionen 2010 och ser för närvarande ingen anledning till varför tillväxten inte skall kunna fortsätta. Huvudanledningarna till att vi tror på fortsatt tillväxt är dels att varumärket får allt större uppmärksamhet och dels att det finns en stor tillväxtpotential på samtliga marknader där vi idag finns representerade. Vidare hoppas vi redan under de närmaste månaderna kunna presentera ytterligare 3 – 4 konceptbutiker utanför Sverige.” säger Greger Hagelin, verkställande direktör WeSC.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Verksamhetsfrågor: Greger Hagelin, Verkställande direktör, +46 7 071 30 331
Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 545 01 750


WeSC är ett varumärke som har sina rötter i skateboardkulturen och som arbetar med design,
produktion och försäljning av kläder och accessoarer inom segmentet “streetfashion”. Bolaget har
sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i över 2 000 butiker via distributörer i 18
länder samt med egen distribution i Sverige, USA, Tyskland och Österrike. WeSC:s aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.