WeSC

WeSC: Försäljningstillväxt om 25 procent i lokala valutor för Q1 – Q3 2010/2011

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 12:27 CET

Med anledning av frågor kring WeSC:s volymtillväxt och påverkan av valutakursförändringar lämnas följande redogörelse. Försäljningstillväxten i lokala valutor för de första nio månaderna (maj 2010 - jan 2011)verksamhetsåret 2010/2011 uppgick till cirka 25 procent jämfört med cirka 16 procents försäljningstillväxt omräknat till svenska kronor (SEK).

Försäljningstillväxten i lokala valutor för det tredje kvartalet (nov 2010 – jan 2011) verksamhetsåret 2010/2011 uppgick till cirka 33 procent jämfört med cirka 23 procents försäljningstillväxt omräknat till svenska kronor (SEK).

”Vi har haft många frågor kring valutapåverkan och försäljningstillväxt och jag hoppas att dessa siffror visar hur stark vår försäljning har gått hitintills under 2010/2011. Det finns många sätt att presentera försäljningstillväxten på. Vi har valt att kommunicera tillväxtsiffror i svenska kronor. Detta har naturligtvis givit lägre tillväxtsiffror än tillväxten i lokal valuta eftersom vi har haft en period där den svenska kronan har stärkts men i själva verket har försäljningen gått långt bättre än våra uppsatta mål.” säger WeSC:s VD, Greger Hagelin.

WeSC:s delårsrapport nr 3 (maj 2010 - januari 2011) publiceras den 9 mars 2011.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Verksamhetsfrågor:         Greger Hagelin, Verkställande direktör, +46 7 071 30 331

Aktieägarfrågor:               Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 545 01 750

WeSC är ett varumärke som har sina rötter i skateboardkulturen och som arbetar med design,

produktion och försäljning av kläder och accessoarer inom segmentet “streetfashion”. Bolaget har

sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i över 2 600 butiker via distributörer i 19

länder samt med egen distribution i Sverige, Danmark, USA, Tyskland och Österrike. WeSC:s aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.