WeSC

WeSC: Fortsatt stark försäljningsutveckling under räkenskapsårets första 6 månader

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2010 09:26 CET

Försäljningen under andra kvartalet uppgick till cirka 111 MSEK, vilket för första halvåret (maj 2010 – oktober 2010) innebär en försäljning om cirka 211 MSEK. Detta motsvarar en ökning om cirka 13 procent för första halvåret jämfört med samma period föregående räkenskapsår. Under perioden har 67 procent av vinterkollektionen levererats ut jämfört med 87 procent under föregående år vid samma tidpunkt.

”Något senare leveranser jämfört med föregående år har påverkat tillväxtsiffrorna på halvårsbasis men vi räknar med att de kommande kvartalen kommer att visa på en betydligt högre tillväxttakt. Vi arbetar just nu med införsäljningen av sommarkollektionen som kommer att presenteras i början av december. Den har en viss betydelse för hur helåret kommer att se ut försäljningsmässigt men vi kan redan nu konstatera att vi kommer att ha mycket bra tillväxt i försäljningsvolymer. Tyvärr blir jämförelsesiffrorna lite missvisande på grund av kronförstärkningen under perioden.” säger VD Greger Hagelin.

WeSC:s delårsrapport nr 2 (maj 2010 - oktober 2010) publiceras den 3 december 2010.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Verksamhetsfrågor:         Greger Hagelin, Verkställande direktör, +46 7 071 30 331
Aktieägarfrågor:               Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 545 01 750

WeSC är ett varumärke som har sina rötter i skateboardkulturen och som arbetar med design,
produktion och försäljning av kläder och accessoarer inom segmentet “streetfashion”. Bolaget har
sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i över 2 600 butiker via distributörer i 20
länder samt med egen distribution i Sverige, USA, Tyskland och Österrike. WeSC:s aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.