WeSC

WeSC: Information avseende styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 09:36 CEST

En informationsbroschyr avseende styrelsens förslag om inlösen av aktier samt styrelsens fullständiga förslag inför årsstämman tillhandahålls från och med idag den 8 september 2010 hos bolaget på adress Karlavägen 108, 14 tr, 115 26 Stockholm och på bolagets hemsida www.wesc.com. Om du önskar beställa informationsbroschyren, vänligen skicka namn och adress till info@wesc.com, alternativt ring 08-4650 5000.

Informationsbroschyren finns även tillgänglig på Remiums hemsida, www.remium.com.

 

Det föreslagna inlösenförfarandet i korthet

  • Förutsatt att årsstämman den 22 september 2010 godkänner styrelsens förslag kommer varje WeSC-aktie delas i två aktier varav den ena benämns inlösenaktie och löses in mot fem kronor kontant.
  • Inlösenförfarandet sker automatiskt. Ingen åtgärd krävs från aktieägaren.
  • Avstämningsdag för aktiesplit och rätt till inlösenaktie är den 13 oktober 2010.
  • Sista dag för handel i WeSC-aktien inklusive rätt till inlösenaktie är den 8 oktober 2010.
  • Första dag för handel i WeSC-aktien exklusive rätt till inlösenaktie är den 11 oktober 2010.
  • Handel med inlösenaktier kommer att ske mellan den 15 – 29 oktober 2010.
  • Utbetalning av inlösenlikvid beräknas ske den 8 november 2010.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Verksamhetsfrågor: Greger Hagelin, Verkställande direktör, +46 7 071 30 331
Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 545 01 750

WeSC är ett varumärke som har sina rötter i skateboardkulturen och som arbetar med design, produktion och försäljning av kläder och accessoarer inom segmentet “streetfashion”. Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i över 2 600 butiker via distributörer i 20 länder samt med egen distribution i Sverige, USA, Tyskland och Österrike. WeSCs aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.