WeSC

WeSC: Stark försäljning ger 23 procents tillväxt under tredje kvartalet

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 13:51 CET

Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till cirka 110 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 23 procent omräknat till SEK. För de tre första kvartalen innevarande räkenskapsår (maj 2010 – januari 2011) innebär detta en försäljning om cirka 321 MSEK. Detta motsvarar en ökning om ca 16 procent jämfört med samma period föregående räkenskapsår.

”Vi ser återigen tillväxtsiffror över 20 procent för ett kvartal trots det senaste årets kronförstärkning. Det är bara att konstatera att valutorna arbetar emot oss och fortsätter att påverka jämförelsesiffror negativt.

Även under det fjärde kvartalet räknar vi med starka tillväxtsiffror och att vi har en god chans att nå omkring 20 procents försäljningstillväxt för helåret. Ser man till volymökningen är den naturligtvis väsentligt högre och i dagens läge finns det inget som talar för att försäljningstillväxten skall avta under 2011/2012” säger VD Greger Hagelin.

WeSC:s delårsrapport nr 3 (maj 2010 - januari 2011) publiceras den 9 mars 2011.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Verksamhetsfrågor:         Greger Hagelin, Verkställande direktör, +46 7 071 30 331

Aktieägarfrågor:               Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 545 01 750

WeSC är ett varumärke som har sina rötter i skateboardkulturen och som arbetar med design,

produktion och försäljning av kläder och accessoarer inom segmentet “streetfashion”. Bolaget har

sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i över 2 600 butiker via distributörer i 19

länder samt med egen distribution i Sverige, Danmark, USA, Tyskland och Österrike. WeSC:s aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.