LED & LED

West Palm Beach energieffektiviserar

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 14:27 CET

Av Kristofer Blockhammar

WEST PALM BEACH, USA - alla av staden ägda lampor i West Palm Beach kommer att få en uppgradering till energieffektiv belysning för 45 miljoner kronor under de närmaste åren.

De aktuella gatubelysningslamporna som de har idag, håller från ett till tre år maximalt, man har därför ständigt personer på lönelistan för att gå runt staden och byta ut dem. Men detta kommer det snart bli ändring på, då man börjar med att ersätta ungefär 6 500 gatulampor med nya LED lampor.

Detta nya LED lampor har en garanterad livslängd på 15 år, man sparar inte bara i kostnaden för de ständiga bytena och ersättningslamporna, man får även en betydande energibesparing.

Investeringsprogrammet fungerar så att investeringskostnaden betalas genom den löpande energibesparingen och de operativa besparingarna, vilket ger en ekonomisk hållbar investering. Energibesparingen genom bytet till LED lampor kommer att ge över 10 miljoner kronor i minskade kostnader per år, vilket gör investeringsprogrammet till en lönande investering för staden.

Men det är inte bara ljus, programmet kommer också att hjälpa staden minska sina koldioxidutsläpp.

______________________________________

För ytterligare information

Kristofer Blockhammar - Affärsområdeschef Skandinavien

Kristofer Blockhammar ser fantastiska framtidsutsikter och en enorm marknad för LED & LED´s innovativa produkter och system. Han har lång erfarenhet av att arbeta med energieffektiva produkter och system. Den tekniska utvecklingen har kommit långt och belysningsystemen är så effektiva att en investering i produkterna och systemen ger en mycket tilltalande pay-back tid. Den här tekniken kommer att ytterligare utvecklas och sannolikt tillämpas på många områden.

Direkt: +46 (0)73 679 35 50

E-post: kristofer.blockhammar@ledochled.se

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.