West Siberian Resources Ltd

West Siberian Resources expanderar i Timano Pechora -förvärvar ryskt oljebolag

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 09:09 CET

West Siberian Resources Ltd har förvärvat CJSC “Nortoil” ett ryskt oljebolag med verksamhet i Timano Pechoraregionen. Genom förvärvet ökar West Siberians bevisade och sannolika oljereserver med 138,9 miljoner fat enligt rysk klassificering. Oljeproduktionen från tillgångarna beräknas på sikt uppnå cirka 25 000 fat per dag efter omfattande utvecklingsarbeten.

West Siberian Resources Ltd har förvärvat samtliga utestående aktier i CJSC ”Nortoil” för 115 miljoner USD. Förvärvet finansieras ur likvida medel och genom upptagande av lån. Nortoil innehar produktionslicensen för Kolvinskoye-fältet i Timano Pechoraregionen i norra Ryssland.

Kolvinskoye-fältet, som upptäcktes 1986, är beläget cirka 200 km från West Siberians nuvarande verksamhet vid Kharyaga-fälten. Totalt har 18 brunnar borrats i fältet. Av dessa har 8 bevisade kolväteformationer. Produktion från fältet kommer att påbörjas 2008 efter omfattande investeringar. Enligt den nuvarande utvecklingsplanen skall bl a 34 nya brunnar borras, en pipeline byggas och en processanläggning uppföras.

Genom förvärvet expanderar West Siberian sin verksamhet i Timano Pechoraregionen väsentligt. Oljeproduktionen från Kolvinskoye-fältet beräknas uppgå till cirka 25 000 fat per dag inom tre år från produktionsstart. Vid den tidpunkten räknar West Siberian med att ha fyra producerande fält och flera prospekteringsprojekt i regionen. Det lokala huvudkontoret i Usinsk kommer att ansvara för den förvärvade verksamheten vilket skapar viktiga synergier.

Nortoils bevisade och sannolika oljereserver uppgår till 138,9 fat enligt rysk klassificering (C1+C2). Enligt SPE klassificering uppgår de bevisade och sannolika reserverna till minst 103 miljoner fat enligt de oberoende petroleumkonsulterna DeGolyer & McNaughtons preliminära uppskattningar. Baserat på den senaste utomstående reservuppskattningen ökar därmed West Siberians bevisade och sannolika oljereserver, enligt rysk klassificering, från 292 miljoner fat till 430,9 miljoner fat. Enligt SPE-klassificering ökar de bevisade och sannolika reserverna preliminärt från 176 miljoner fat till minst 279 miljoner fat.

”Vi fortsätter konsolideringen inom våra verksamhetsområden. Nortoil-förvärvet är ännu ett steg mot att bli ett betydande oberoende ryskt oljebolag. Under det senaste året har vår oljeproduktion mer än tredubblats. Vi köper nu betydande oljereserver och strategiska utvecklingsmöjligheter till ett attraktivt pris” säger West Siberian Resources VD Maxim Barski i en kommentar.

För ytterligare information:
Maxim Barski, VD, West Siberian Resources Ltd., tel. +7 495 956 48 82
Eric Forss, styrelseordförande, West Siberian Resources Ltd., tel 08-613 00 85

Besök även www.westsiberian.com

West Siberian Resources Ltd är ett oberoende oljebolag verksamt i Ryssland. Bolagets depåbevis handlas på First North vid Stockholmsbörsen under symbolen WSIB.