West Siberian Resources Ltd

West Siberians oljereserver ökade med 81%

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 13:21 CET

West Siberian Resources Ltds bevisade och sannolika (2P) oljereserver per den 1 januari 2007 ökade med 81% till 306,8 miljoner fat, netto. Oljereserver motsvarande 222% av oljeproduktionen 2006 tillfördes genom organiska ökningar. 3P-reserverna (bevisade, sannolika och möjliga) ökade till 445,6 miljoner fat (255,5 miljoner fat).

West Siberians oljereserver har reviderats, efter en oberoende uppskattning som utförts av DeGolyer and MacNaughton, i enlighet med de reservdefinitioner som i mars 1997 fastställdes av Society of Petroleum Engineers (SPE). DeGolyer and MacNaughton är en ledande internationell petroleumkonsult med omfattande verksamhet inom bedömning av ryska oljefyndigheter.

Sedan föregående års reservvärdering har bevisade och sannolika oljereserver om totalt 140,6 miljoner fat tillförts genom förvärv, borrningar och reviderade uppskattningar. De totala oljereserverna, inklusive möjliga reserver, ökade med 78% till 445,6 miljoner fat. Exklusive förvärv tillfördes 2P-reserver om 18,4 miljoner fat motsvarande 222% av oljeproduktionen 2006 som uppgick till 8,3 miljoner fat.

Oljereserverna ökade i samtliga verksamhetsregioner. I Timano-Pechora regionen resulterade förvärvet av Northoil i att reserver om 122,2 (2P) respektive 176,7 (3P) miljoner fat tillfördes, inklusive uppjusteringar av reserverna i Kolvinskoye-fältet efter förvärvets slutförande. Reservbedömningarna har inte beaktat nyligen insamlad 3D seismik för North Kharyaga- och Lek Kharyagafälten som förväntas medföra ytterligare upprevideringar.
SPE klassificering
'000 fat Bevisade Sannolika Möjliga Summa3P
Tomsk regionen 20 786 44 608 21 600 86 994
Timano-Pechora regionen 74 801 139 169 106 046 320 016
Volga-Ural regionen 14 777 12 695 11 127 38 599
Summa oljereserver 110 363 196 472 138 773 445 608


För ytterligare information:
Maxim Barski, VD, West Siberian Resources Ltd., tel. +7 495 956 48 82
Eric Forss, styrelseordförande, West Siberian Resources Ltd., tel 08-613 00 85

Besök även www.westsiberian.com

West Siberian Resources Ltd är ett oberoende oljebolag verksamt i Ryssland. Bolagets depåbevis handlas på First North vid Stockholmsbörsen under symbolen WSIB.