Elos

Westergyllen avyttrar dotterbolaget Ferrocon

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 10:30 CEST

Westergyllen har träffat avtal om att avyttra dotterbolaget Ferrocon AB till Peter Persson, Skövde. Tillträde beräknas ske under tredje kvartalet 2004. Peter Persson har senast varit vice VD i verkstadsföretaget Fimek AB i Filipstad. Peter Persson kommer själv att vara verksam i Ferrocon och kommer inom kort att tillträda som VD i bolaget.

Ferrocon, som ingår i Westergyllens affärsområde Verkstad/Teknik, konstruerar och tillverkar specialanpassade stålkonstruktioner till byggföretag och industrin. Under 2003 uppgick bolagets nettoomsättning till 22 MSEK. Ferrocon har 26 anställda.

Avyttringen av Ferrocon bedöms inte få någon väsentlig effekt på Westergyllens resultat.


2004-07-01
AB Westergyllen (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Göran Brorsson, VD på telefon 0511-34 53 15, 0705-11 78 60 eller Claes Hansson, ekonomidirektör på telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.

Westergyllens huvudsakliga verksamhet omfattar dels tillverkning och marknadsföring av produkter för industrin inom de två affärsområdena Elektronik och Verkstad/Teknik, dels tillverkning och marknadsföring av småhus inom affärsområdet Bygg/Miljö. För ytterligare information se www.westergyllen.se”.