Westinghouse Electric Sweden AB

Westinghouse fortsätter att leverera kärnbränsle till E.ON Kernkraft i Tyskland

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2013 12:00 CEST

- Westinghouse Electric Company meddelade idag att E.ON Kernkraft GmbH kommer att använda en option i ett befintligt kontrakt för ytterligare leveranser av ersättingsbränsle till sina kärnkraftverk i Tyskland. Detta är en förlängning av det befintliga kontraktet från 2012 till att inkludera ersättningsbränsle även för 2016 och 2017.

Enligt avtalsvillkoren kommer Westinghouse att tillverka bränslet vid sin kärnbränsleanläggning  i Västerås, Sverige.

Westinghouse Vice President och VD för Norra Europa, Johan Hallén, säger: " E.ON Kernkrafts val att använda kontraktsoptionen stärker vår relation och långsiktiga samarbete. Vi ser detta som ett bevis på bra prestanda hos vårt bränsle och dessutom bekräftar kontraktet vår starka position på marknaden för tryckvattenreaktorer. "

Westinghouse har varit en av de främsta leverantörerna av bränsle till E.ON Kernkrafts kärnkraftverk Brokdorf, Grafenrheinfeld, Grohnde och Isar 2 sedan början av 1990-talet.

Westinghouse har tio tillverkningsenheter för kärnbränsle och levererar bränsle för tryck, kokar och avancerade gaskylda reaktorer runt om i hela världen. Två av tillverkningsenheterna ligger i Europa: Springfields Fuels Limited (Preston, Lancashire, Storbritannien) och Westinghouse Electric Sweden (Västerås, Sverige). Westinghouse levererar för närvarande bränsle till 168 kärnkraftverk i världen.


Westinghouse Electric Company, a group company of Toshiba Corporation (TKY:6502), is the world's pioneering nuclear energy company and is a leading supplier of nuclear plant products and technologies to utilities throughout the world.  Westinghouse supplied the world's first pressurized water reactor in 1957 in Shippingport, Pa., USA. Today, Westinghouse technology is the basis for approximately one-half of the world's operating nuclear plants, including more than 50 percent of those in Europe.

Westinghouse Electric Company , del av företagsgruppen Toshiba Corporation (TKY:6502), är en global kärnkraftspionjär och idag en ledande leverantör av teknologi och produkter för kärnkraftsindustrin runt om i världen. Westinghouse levererade år 1957 världens första tryckvattenreaktor till Shippingport, Pa, USA. Idag är ligger Westinghouse teknik till grund för närmare hälften av världens kärnkraftverk i drift, och för mer än häften av de kärnkraftverk i Europa.