Westinghouse Electric Sweden AB

WESTINGHOUSE UTVALD ATT LEVERERA KÄRNBRÄNSLE TILL TRE AV VATTENFALLS REAKTORER

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 16:30 CEST

BRYSSEL, 22 maj, 2014 - Westinghouse Electric Company informerade idag om de har blivit utvalda, av  Vattenfall Nuclear Fuel AB, att leverera kärnbränsle och relaterade ingenjörstjänster till tre av Vattenfalls reaktorer: Forsmark 3, Ringhals 3 och Ringhals 4. Kontraktet innefattar årliga leveranser av bränsle till de tre reaktorerna under en fyraårsperiod (2016-2019). 

Enligt kontraktet, mellan Vattenfall Nuclear Fuel AB och Westinghouse Electric Sweden AB, ska bränslet tillverkas på Westinghouse kärnbränslefabrik i Västerås. Westinghouse har varit en av huvudleverantörerna av bränsle till kärnkraftverken i Forsmark och Ringhals sedan 1973. Sedan dess har Westinghouse levererat närmare 12,000 bränsleknippen till anläggningarna.

“Detta kontrakt visar på Vattenfall Nuclear Fuels fortsatta förtroende för Westinghouse som leverantör av högkvalitativt kärnbränsle, säger Johan Hallén, Westinghouse Vice President och Managing Director för norra Europa. ”Marknaden för kärnbränsle är starkt konkurrensutsatt med leverantörer från Tyskland, USA, Korea, Japan och Spanien, som alla kan leverera färdigt bränsle till liknande reaktorer. Vattenfalls engagemang i svenskt ingenjörskunnande och tillverkning hjälper Westinghouse att konkurrera på en global marknad och att säkerställa en stark industri som sysselsätter tusentals personer i Sverige.”

Forsmark 3 är en kokarvattenreaktor (BWR), konstruerad och byggd av ASEA-ATOM, som år 2000 blev uppköpta av Westinghouse. Ringhals 3 och 4 är båda tryckvattenreaktorer (PWR), konstruerade och byggda av Westinghouse.

Westinghouse Nuclear Fuel är en global leverantör av bränsle för både tryckvatten-, kokarvatten- och avancerade gaskylda reaktorer (AGR). Westinghouse levererar för närvarande bränsle till 145 tryckvatten- och kokarvattenreaktorer runt om i världen och har sammanlagt tio tillverkningsenheter varav två fabriker i Europa; Springfields Fuels Limited (Preston, Lancashire, Storbritannien) och Westinghouse Electric Sweden (Västerås).

 

 

Westinghouse Electric Company, a group company of Toshiba Corporation (TKY:6502), is the world's pioneering nuclear energy company and is a leading supplier of nuclear plant products and technologies to utilities throughout the world.  Westinghouse supplied the world's first pressurized water reactor in 1957 in Shippingport, Pa., USA. Today, Westinghouse technology is the basis for approximately one-half of the world's operating nuclear plants, including more than 50 percent of those in Europe.

Westinghouse Electric Company , del av företagsgruppen Toshiba Corporation (TKY:6502), är en global kärnkraftspionjär och idag en ledande leverantör av teknologi och produkter för kärnkraftsindustrin runt om i världen. Westinghouse levererade år 1957 världens första tryckvattenreaktor till Shippingport, Pa, USA. Idag ligger Westinghouse teknik till grund för närmare hälften av världens kärnkraftverk i drift, och för mer än häften av kärnkraftverken i Europa.