Författare Gunnar Fossmo

Whiplashboken

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2020 14:00 CET

Whiplashboken

Författare Gunnar Fossmo tar i sin första bok upp angelägna problem som kan uppstå i samband med whiplashskador.

Det övergripande problemet för författaren har varit att få omgivningen att förstå innebörden av hans whiplashskada och agera utifrån denna kunskap. Det handlar om såväl sjukvårdspersonal som anhöriga, arbetsgivare, arbetskamrater, försäkringsbolag, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.
- Han ger kortfattade beskrivningar om hur det känns att bli inte tagen på allvar.Beskrivningarna är korta redogörelser för författarens försök att komma till rätta med sitt liv efter olyckan 1969. I princip går han igenom de intressenter en whiplashskadade kommer i kontakt med efter har varit med om en olycka.

- De genomgående temat" att bli trodd av omgivningen" är ett problem för de flesta whiplashskadade. Omgivningen har ofta svårt att förstå vad en whiplash-skada innebär för en person, oavsett om personen är maka/make,släkting,arbetskamrat eller liknande. Dessutom skall bevisa för försäkringsbolag och försäkringskassan att man mår dåligt och har en begränsad arbetskapacitet.